Komunikat archiwalny

Projekt planu dla Nowej Huty Przyszłości

Od 1 do 31 marca wszyscy krakowianie będą mogli zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Północ” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wszystkie materiały będą dostępne w Biurze Planowania Przestrzennego UMK przy ul. Sarego 4 oraz na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Projekt planu dla Nowej Huty Przyszłości
Fot. krakow.pl

Plan miejscowy ustalając zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, da możliwość realizacji założeń strategicznego projektu miejskiego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Będzie to możliwe poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, która uwzględnia: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Różnorodność i nowoczesność technologiczna zlokalizowanych działalności ma stać się gwarantem elastyczności i prężności całej bazy ekonomicznej Krakowa. Obszar objęty projektem „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” stanie się przyciągającą biznes przestrzenią miejską, w której struktury gospodarcze w sposób elastyczny wyprzedzają i adaptują zmiany na globalnych rynkach.


 

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący:
Zobacz także