Komunikat archiwalny

Bractwo filantropii - kandydaci poszukiwani

Urząd Miasta Krakowa informuje środowiska prowadzące działalność charytatywną o możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji Bractwa Filantropii. Zadaniem komisji będzie wyłonienie laureatów tytułu „Filantrop Krakowa A.D. 2015". Tytuł ten przyznawany jest corocznie osobom lub podmiotom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom Krakowa. Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 26 lutego (piątek).

Bractwo filantropii - kandydaci poszukiwani
Fot. Magiczny Kraków

Bractwo Filantropii będzie opiniowało kandydatury do tytułu „Filantrop Krakowa A.D. 2015" w następujących kategoriach:

  • wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom,
  • najciekawsza forma i efektywność filantropii.

 

Kandydatury do komisji należy składać w terminie do 26 lutego 2016 r. w Referacie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, pok. nr 106.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko kandydata,
  2. adres do korespondencji wraz z telefonem kontaktowym, e-mail,
  3. krótką charakterystykę kandydata,
  4. opis dotychczasowych działań charytatywnych (dokonania, osiągnięcia, współpraca z samorządem i innymi instytucjami publicznymi),
  5. rekomendacje środowisk prowadzących działalność charytatywną,
  6. imię i nazwisko osoby fizycznej lub pełna nazwa instytucji zgłaszającej wraz z adresem do korespondencji i telefonem kontaktowym, e-mail,
  7. podpis i pieczęć zgłaszającego oraz datę,
  8. zgodę kandydata na udział w pracach komisji Bractwa Filantropii.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS, os. Centrum C 10, pok. nr 105, tel. 12 616 7804, e-mail: mowis@um.krakow.pl oraz na stronach www.bip.krakow.plwww.ngo.krakow.pl.

Więcej na: ngo.krakow.pl

Pokaż metkę
Autor: ANNA WAWRUCH
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także