Komunikat archiwalny

Reprezentacja II Krakowskiego Biegu Antysmogowego w Magistracie

Uczestnicy II Krakowskiego Biegu Antysmogowego złożyli w środę (2 marca) na ręce Pana Witolda Śmiałka, Doradcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. jakości powietrza swoje postulaty na rzecz walki o czyste powietrze.

Reprezentacja II Krakowskiego Biegu Antysmogowego w Magistracie
Fot. Paweł Krawczyk

Petycja została podpisana przez 355 uczestników II Krakowskiego Biegu Antysmogowego i zawiera 10 ich zdaniem najważniejszych punktów koniecznych do realizacji. Dokument trafi do Prezydenta Miasta Krakowa

Postulaty II Krakowskiego Biegu Antysmogowego:

1. Przyspieszenie wymiany palenisk węglowych, między innymi poprzez poprawę systemu dofinansowań,

2. Zacieśnienie współpracy samorządów i instytucji naukowych zajmujących się ochroną środowiska w celu stworzenia oraz wdrożenia innowacyjnych rozwiązań antysmogowych w całym województwie małopolskim. Objęcie skutecznymi działaniami antysmogowymi wszystkich gmin Małopolski. (m.in. programy dofinansowań do wymiany bądź modernizacji źródeł ciepła, kontrole palenisk, wysokie kary za palenie śmieciami, edukacja najmłodszych),

3. Zwiększenie punktów szczegółowego monitoringu jakości małopolskiego powietrza,

4. Informowanie mieszkańców o stanie powietrza począwszy od poziomu 100ug/m3 dla PM10,

5. Poprawienie systemu bezpłatnej komunikacji miejskiej w dni z wysokim poziomem zanieczyszczenia powietrza w Krakowie,

6. Odciążenie Krakowa z ruchu tranzytowego poprzez zrównoważoną rozbudowę nowych dróg, w tym przede wszystkim szybka budowę obwodnicy północnej, a także zrezygnowanie z budowy Trasy Pychowickiej w charakterze drogi tranzytowej,

7. Usprawnienie komunikacji miejskiej, by stała się konkurencją dla samochodów osobowych oraz tworzenie nowych, bezpiecznych traktów rowerowych,

8. Zwiększenie liczby parkingów P&R na obrzeżach miasta oraz w podkrakowskich miejscowościach, m.in. w Skawinie i Zabierzowie, przy jednoczesnej rozbudowie podmiejskich połączeń kolejowych (wzorem Wieliczki),

9. Niezwłoczne uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Krakowa, uwzględniających specjalna ochronę istniejącej zieleni, zakazy zabudowy korytarzy przewietrzania, integrację istniejących parków i skwerów ścieżkami spacerowymi i rowerowymi oraz przeciwdziałanie nowym inwestycjom, które mogą pogarszać stan jakości powietrza.

10. Zadbanie o infrastrukturę sportową, w tym: budowa nowych, bezpiecznych ścieżek biegowych, zwiększenie liczby siłowni pod gołym niebem, budowa ogólnodostępnych stadionów sportowych i udostępnienie już istniejących sportowcom amatorom.

Pokaż metkę
Autor: ANNA WAWRUCH
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także