Komunikat archiwalny

Rzuć okiem na projekt planu „Rynek Krowoderski”

Tylko do poniedziałku (7 marca) mieszkańcy mogą zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rynek Krowoderski” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Materiały są dostępne w Biurze Planowania Przestrzennego UMK przy ul. Sarego 4 oraz na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl.

Rzuć okiem na projekt planu „Rynek Krowoderski”
Fot. www.krakow.pl

Przypomnijmy, plan miejscowy ma umożliwić utworzenie u zbiegu ul. Królewskiej i al. Kijowskiej miejskiego placu – Rynku Krowoderskiego, co pozwoli wykorzystać potencjał miejsca usytuowanego w centralnej części dzielnicy oraz przyczyni się do rozwoju i rewitalizacji tego rejonu Krakowa.

Zadaniem planu jest określenie zasad zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, uwzględniając zasady kształtowania przestrzeni publicznych oraz ochronę spójności śródmiejskiego układu urbanistycznego. Plan pozwoli zapobiec negatywnym przekształceniom harmonijnie ukształtowanej tkanki miejskiej i zapewnić prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz jego powiązanie z układem komunikacyjnym miasta.

 

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także