Komunikat archiwalny

500 zł na dziecko. Gdzie złożyć wniosek w Krakowie?

Urząd Miasta Krakowa od 1 kwietnia rozpocznie przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 plus”. O świadczenie to w Gminie Miejskiej Kraków ubiegać się będzie ok. 38 tys. rodzin dla blisko 50 tys. dzieci.

500 zł na dziecko. Gdzie złożyć wniosek w Krakowie?
Fot. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Samorząd Krakowa przygotowuje się do realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus". Od wojewody małopolskiego na wdrożenie programu Gmina Miejska Kraków otrzymała 781 564,04 zł. Otrzymane środki zostaną przeznaczone m. in. na koszty przystosowania i wyposażenia pomieszczeń, przygotowanie infrastruktury informatycznej, druki wniosków wraz z załącznikami i oświadczeniami, materiały biurowe, wynagrodzenia pracowników. Do realizacji zadania niezbędne będzie zatrudnienie 60 osób, w tym stażystów z Grodzkiego Urzędu Pracy. 

Planowany roczna kwota (w 2016 roku) na świadczenie wychowawcze wynosić będzie 229 591 836 zł w tym: 225 000 000 zł na wypłatę świadczeń i 4 591 837 zł koszty obsługi.

Weryfikacji będzie podlegało ok. 38 tys. wniosków, czasochłonność obsługi będzie porównywalna z procesem realizacji świadczeń rodzinnych. Nowe świadczenie będzie przyznane na okres 12 miesięcy, tylko za pierwszym razem na okres od kwietnia 2016 r. do września 2017 roku. Przed upływem tego terminu trzeba będzie złożyć nowy wniosek.

Miasto ma trzy miesiące na rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia.

Urząd Miasta Krakowa planuje od 1 kwietnia 2016 r. rozpocząć przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego w 6 lokalizacjach:  ul. Stachowicza 18, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28a, ul. Powstania Warszawskiego 10, pl. Wszystkich Świętych 3-4, i CH „Bonarka” ul. Kamieńskiego 11, I piętro lokal G 26. Od  21 marca pracownicy Urzędu Miasta Krakowa będą udzielać w tych lokalizacjach szczegółowych informacji. 

Ponadto wnioski będą przyjmowane w filiach MOPS: os. Na Kozłówce 27, ul. Praska 52, ul. Józefińska 14, ul. Słowackiego 46, ul. Radzikowskiego 37, os. Szkolne 34.

Rodzice dzieci uczęszczających do samorządowych szkół, przedszkoli i żłobków będą mogli złożyć w tych placówkach wnioski.

Wnioski będzie również można składać w wersji elektronicznej, jeśli posiada się podpis kwalifikowany lub zaufany profil na ePUAP-ie. Aby uzyskać profil zaufany należy założyć konto na ePUAP, pod adresem http://www.epuap.gov.pl/.

Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o wypłatę świadczenia wychowawczego oraz formularze wniosków są dostępne na stronie www.sprawyspoleczne.krakow.pl.

Przypomnijmy; Rodziny co miesiąc dostaną po 500 zł na drugie i kolejne dziecko. Te, których dochody na osobę nie przekraczają 800 zł (1200 zł w przypadku niepełnosprawnego dziecka), dostaną pieniądze również na pierwsze dziecko.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także