Komunikat archiwalny

Miasto Kraków pracuje nad projektem zagospodarowaniem terenu dawnego obozu Płaszów

Miasto Kraków przygotowuje projekt zagospodarowaniem terenu dawnego obozu Płaszów. Prace nad wypracowaniem programu godnego upamiętnienia tego miejsca i przejęcia opieki nad terenem obozu prowadzi Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Działania podejmowane są w ścisłej współpracy z Żydowską Gminą Wyznaniową w Krakowie i właściwymi jednostkami miejskimi.

Miasto Kraków pracuje nad projektem zagospodarowaniem terenu dawnego obozu Płaszów
Fot. Paweł Krawczyk

Podstawą do podjętych działań nad docelowym projektem zagospodarowania i upamiętnienia dawnego KL Plaszow jest dotychczas wypracowana dokumentacja. Materiał jest obecnie analizowany przez zespół MHK, bowiem – zważywszy na upływ czasu – przy opracowaniu aktualnego planu zagospodarowania trzeba wziąć pod uwagę wszystkie uwarunkowania, które mogą wpłynąć na jego współczesną realizację.

- Na obecnym etapie przygotowujemy koncepcję uwzględniającą wszystkie prawne, własnościowe oraz historyczne uwarunkowania. W tej sprawie ściśle współpracujemy z władzami Gminy Miejskiej Kraków, Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie oraz wszystkimi środowiskami, dla których kwestia godnego upamiętnienia tego miejsca jest istotna, ze szczególnym uwzględnieniem zdania muzealników zajmujących się upamiętnianiem terenów poobozowych – wyjaśnia Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Na przygotowanie materiałów Ministerstwo Kultury przeznaczy kwotę 159 tys. zł.

Równolegle z przygotowaniami do właściwego zagospodarowania terenów Obozu, MHK prowadzi działania na rzecz powiększenia świadomości i pamięci tego miejsca wśród krakowian. Tegoroczna odsłona cyklicznie odbywającego się wydarzenia, poświęconego historii II Wojny Światowej i naszym Oddziałom związanym z tym okresem (Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Apteka Pod Orłem, Ulica Pomorska) - Pamiętaj z Nami 2016 w całości poświęcamy historii KL Plaszow.

Warto wiedzieć, że niezależnie od wspomnianych wyżej działań, Zarząd Zieleni Miejskiej – dzięki sprzyjającej aurze - rozpocznie w tych dniach pozimowe prace porządkowe na terenie dawnego obozu Płaszów.

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także