Komunikat archiwalny

Radni o „Kleparzu” na środowej sesji RMK

O przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kleparz” będę dyskutować radni podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Krakowa. Będzie to drugie czytanie projektu uchwały.

Radni o „Kleparzu” na środowej sesji RMK
Fot. Magiczny Kraków

Plan dla obszaru „Kleparz” ma na celu realizację zasady zintegrowanej ochrony krajobrazu miejskiego. Jest to plan o charakterze ochronnym i porządkującym, mający ważne znaczenie dla ładu przestrzennego miasta i jego atrakcyjności. Obejmuje obszar o wysokich wartościach historycznych, kulturowych, urbanistycznych i kompozycyjnych. Obszar planu znajduje się w strefie buforowej UNESCO, (która została ustalona w celu ochrony obszaru wpisanego na Listę UNESCO, a w szczególności jego sylwety), stanowi również część obszaru uznanego na mocy Rozporządzenia Prezydenta RP z 8 września 1994 r. za pomnik historii „Kraków – historyczny zespół miasta” (jednym z celów jego ustanowienia jest zachowanie układu urbanistyczno–architektonicznego śródmiejskiej części Krakowa).

Ukształtowane dzielnice śródmiejskie, jedną z których jest Kleparz, skupiają nie tylko funkcje kulturalne, usługowe i administracyjne, ale przede wszystkim koncentrują publiczne życie miasta. Warunkiem funkcjonowania centrum jest jego atrakcyjna przestrzeń publiczna, a także powszechnie akceptowana przez mieszkańców czytelność układu urbanistycznego oraz różnorodność i wysoka jakość programu usługowego.

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także