Komunikat archiwalny

Złóż wniosek o świadczenie

Od 1 sierpnia w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Stachowicza 18 rozpocznie się przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2013/2014.

Złóż wniosek o świadczenie
Fot. Magiczny Kraków

Osoby, które będą ubiegać się o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, powinny zgłosić się w dowolnym dla siebie terminie (od 1 sierpnia) w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i złożyć wniosek.

W przypadku, gdy wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do 31 października. Natomiast w przypadku, gdy wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata za październik nastąpi do 30 listopada.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788) obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Z tego względu przy wypełnianiu wniosku należy w części II pkt. 2 wpisać dane osobowe osób zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności (matka, ojciec, dziadkowie, rodzeństwo).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego znajdują się na stronie: www.sprawyspoleczne.krakow.pl

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Zobacz także