Komunikat archiwalny

Kraków otwarty dla inwestora

To miejsce, gdzie inwestor, dzięki nowoczesnym narzędziom i fachowemu zespołowi otwartemu na współpracę otrzyma wsparcie i kompleksową informację o możliwościach na zrobienie biznesu w Krakowie. We wtorek (24 maja) Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski uruchomił Centrum Obsługi Inwestora (COI), zlokalizowane przy ulicy Brackiej 1.

Kraków otwarty dla inwestora
Fot. www.krakow.pl

„W Centrum przy Brackiej 1 wszyscy zainteresowani inwestowaniem w Krakowie znajdą odpowiednie informacje, a doskonale przygotowani pracownicy będą zachęcać do pozostawienia pieniędzy w naszym mieście” – mówił Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, podczas uruchomienia Centrum Obsługi Inwestora (COI) na ulicy Brackiej 1. Prezydent przypomniał, że komórka wyspecjalizowana w opiece nad inwestorami istnieje w strukturach Magistratu już od jakiegoś czasu. Należało ją jednak tak przeorganizować, by inwestorów obsługiwać szybciej, sprawniej, a także przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi. „Postanowiliśmy zmienić koncepcję centrum i poszerzyć jego skład o specjalistów z wydziałów, które są bezpośrednio zaangażowane w kwestie interesujące przedsiębiorców. Blisko z COI będzie współpracował też Główny Architekt Miasta” – zaznaczył Prezydent Krakowa.

„Inwestor, który zdecyduje się budować w Krakowie, otrzyma w Centrum konsultanta, który wskaże mu właściwą drogę, poinstruuje jak przejść przez urzędowe procedury, by otrzymać pozwolenie na budowę i z sukcesem ukończyć przedsięwzięcie” – mówiła z kolei Elżbieta Koterba, Zastępca Prezydenta Krakowa. Na pomoc będą mogli liczyć także  inwestorzy, którzy zgłoszą się do COI w celu rozeznania w jakich rejonach można inwestować lub będą poszukiwać odpowiednich kontaktów.

Inwestorów będzie obsługiwał zespół fachowców składający się z pracowników Magistratu: Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, Architektury i Urbanistyki, Biura Planowania Przestrzennego. „Pracownicy Centrum, w zależności od potrzeb, będą dopraszać do współpracy osoby zatrudnione w innych wydziałach, miejskich jednostkach lub spółkach” – wskazała Elżbieta Koterba.

Wsparciem przy obsłudze inwestorów mają być nowoczesne narzędzia, którymi dysponuje Centrum. Pierwszym z nich jest „Mapa lokalizacji inwestycji” dostępna pod adresem http://ofertyinwestycyjne.um.krakow.pl/imap/. „To unikatowe na skalę Polski rozwiązanie, będące interaktywną bazą informacji o ofertach. Mapa umożliwia inwestorowi zapoznanie się nie tylko z wszystkimi danymi dotyczącymi lokalizacji nieruchomości, ale także danymi o jej stanie prawnym, infrastrukturze, mediach, możliwości zainwestowania, sąsiedztwie i planach rozwoju okolicy” – informował Rafał Kulczycki, kierownik Centrum Obsługi Inwestora.

Kolejnym narzędziem jest „Portal Inwestora” dostępny pod adresem http://pi.um.krakow.pl/. Narzędzie, krok po kroku, prowadzi klienta oraz urzędnika do realizacji zadań związanych z inwestycją. Umożliwia realizację procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem wszystkich zachodzących warunków oraz wydania wymaganych decyzji.

Współpracę z inwestorem ułatwi też zaktualizowany Miejski System Informacji Przestrzennej dostępny pod adresem http://msip2.um.krakow.pl/portal_ogolny/. „To źródło informacji na temat ewidencji gruntów i budynków, architektury, hydrografii, inwestycji, jednostek urbanistycznych, komunikacji, mapy hałasu, roślinności rzeczywistej, sieci uzbrojenia terenu, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, szkolnictwa, szlaków turystycznych, terenów objętych planem urządzania lasu” – wyliczał Rafał Kulczycki.

Krakowskie COI jest otwarte na współpracę z innymi działającymi na terenie naszego miasta instytucjami zajmującymi się obsługą inwestorów. Już niebawem Miasto podpisze porozumienie z Urzędem Marszałkowskim, Małopolską Agencja Rozwoju Regionalnego, Krakowskiem Parkiem Technologicznym i Centrum Business in Małopolska. Celem będzie współpracy w zakresie obsługi inwestorów. (KS/M)

Pokaż metkę
Osoba publikująca: PAWEŁ KRAWCZYK
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także