Komunikat archiwalny

Prezydencja statystycznie

Wczoraj (18 października) w Auditorium Maximum rozpoczęła się dwudniowa, międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Rozwój Europejskiego Systemu Statystycznego w świetle Partnerstwa Wschodniego – kierunki i strategia”. To jedno z licznych spotkań odbywających się w Krakowie w ramach prezydencji Polski w UE.

Prezydencja statystycznie
Fot. www.krakow.pl

Tematyka spotkania odwołuje się do głównego celu Partnerstwa Wschodniego:  zbliżenia i integracji państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego z Unią Europejską.

Polska statystyka publiczna może stanowić pomost w procesie harmonizowania statystyk tych krajów ze standardami statystyki europejskiej. Spotkanie ma na celu wskazanie możliwych kierunków działań, pozwalających na zbliżenie uregulowań prawnych i systemowych dotyczących statystyki, które są stosowane w krajach Partnerstwa Wschodniego do uregulowań obowiązujących w państwach Unii Europejskiej oraz prezentację strategii ich realizacji, z uwzględnieniem specyfiki metodologii badań statystycznych poszczególnych państw Partnerstwa Wschodniego . Konferencja pozwoli także na wymianę doświadczeń dotyczących infrastruktury statystycznej i jej integracji zarówno na poziomie regionalnym, jak i międzynarodowym.

Prelegentami będą m.in. reprezentanci międzynarodowych instytucji statystycznych i ekonomicznych takich jak Eurostat, Europejska Komisja Gospodarcza NZ (EKG NZ), Bank Światowy. W spotkaniu uczestniczyć będą prezesi, wiceprezesi i eksperci reprezentujący urzędy statystyczne oraz instytucje z krajów Unii Europejskiej, krajów stowarzyszonych, a także państw objętych programem Partnerstwo Wschodnie

Organizatorem jest Główny Urząd Statystyczny.

Kontakt do organizatora: Olga Świerkot, e-mail: o.swierkot@stat.gov.pl, tel. +48224494018; Agnieszka Podwysocka, e-mail: a.podwysocka@stat.gov.pl, tel. + 48224494001

Więcej informacji pod adresem: http://pl2011.eu/ (KS)

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MARCIN FABER
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także