Muzeum Witrażu

Adres:
Aleja Krasińskiego 23, 31-111 Kraków
Telefon:
Godziny otwarcia:

Turyści indywidualni mogą zwiedzać Muzeum od wtorku do soboty w godzinach 12:00 - 18:00.
Zwiedzanie w języku angielskim: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 i 18:00.
Zwiedzanie w języku polskim: 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 i 17:30.

W Muzeum Witrażu przestrzenie ekspozycyjne przeplatają się z mieszcząca się tu od 1902 roku pracownią witraży.

 

Podczas zwiedzania można obserwować niezmieniony od setek lat proces powstawania witraży. Struk­tura kamie­nicy, w któ­rej znaj­duje się teraz Muzeum, a która wybu­do­wana została spe­cjal­nie dla potrzeby pierwszej w Polsce pracowni witraży, rów­nież pozo­stała nie­zmie­niona, a każde pomieszczenie ma swoją funkcję w procesie produkcyjnym. Wnę­trza kamie­nicy i wypo­sa­że­nie pra­cowni, przez którą wie­dzie szlak "żywego Muzeum" zacho­wały swój ory­gi­nalny charakter.

 

W przestrzeniach ekspozycyjnych prezentowane są zarówno współczesne, jak i historyczne witraże i kartony witrażowe, w tym autorstwa najwybitniejszych polskich artystów z początku XX wieku: Józefa Mehoffera, Wojciecha Jastrzębowskiego, Karola Frycza i Stefana Matejki (bratanka Jana), długoletniego Kierownika Artystycznego pracowni.

 

Zwiedzający mogą również podziwiać witraże będące aktualnie w trakcie realizacji, widoczne na szklanych sztalugach w pomieszczeniach pracowni, a przy odrobinie szczęścia mogą podglądać  witrażystów przy pracy.

Data: 2015-06-08 Pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
  • Wyślij znajomemu
  • Dodaj do ulubionych