Akademicki Chór Organum

Adres:
ul. Sienna 5, Kraków
Władze:

Dyrygent: Bogusław Grzybek

Prezes: Ireneusz Chrenkoff

Akademicki Chór "Organum"

Obok Filharmonii, Orkiestry i Chóru Polskiego Radia, Capellae Cracoviensis, Opery i Operetki - instytucji, które w życiu muzycznym współczesnego Krakowa odgrywają wiodącą rolę, istnieją w tym mieście liczne zespoły artystyczne, wprawdzie nie zawodowe, ale o wysokim poziomie wykonawstwa. Należy do nich przede wszystkim Akademicki Chór ORGANUM. Zespół ten powstał w 1969 roku z inicjatywy krakowskiego pedagoga i organisty - Bogusława Grzybka, który do dziś jest jego dyrygentem i kierownikiem artystycznym. Od początku chór ORGANUM zyskał patronat Klubu Inteligencji Katolickiej, co automatycznie wytyczyło zasadniczy kierunek jego pracy, wiążąc silnie z kościołem i na drodze naturalnie stąd wypływających konsekwencji, z polskimi i chrześcijańskimi tradycjami narodowymi. Postawa moralno - etyczna zespołu, manifestowania w czasach, które w powojennej historii Polski zapisały się jako trudne, zjednywała mu powszechne uznanie i sympatię społeczeństwa. Nie dziwi przeto okoliczność, iż od samego początku wielkim Przyjacielem Chóru był metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła i jest nim nadal jako Jan Paweł II. Nie mogą pójść w zapomnienie koncerty patriotyczne organizowane przez ORGANUM w dniu Święta niepodległości oraz z okazji innych narodowych rocznic na długo przed narodzinami III Rzeczypospolitej. Te fakty w historii chóru stanowią jego najbardziej chlubne karty. Kraków to miasto historii. W skarbnicy kultury podwawelskiego grodu dominujące znaczenie posiadają dawne tradycje, sięgające jeszcze czasów królewskich. I to właśnie w orbicie tych wartości i tych wpływów znalazł się Akademicki Chór ORGANUM - serdecznie i trwale akcentujący swoje związek z muzyką powstałą i rozbrzmiewającą ongiś na Wawelu, a szczególnie z dziełem i osobą, zamykającego okres świetności muzyki staropolskiej - Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, swego artystycznego i duchowego Patrona. Stąd na osobną wzmiankę i uznanie zasługują liczne inicjatywy Chóru, zmierzające do ożywienia pamięci o tym, wciąż nazbyt mało znanym, wawelskim muzyku i gorliwym kapłanie. Właśnie za sprawą i przy udziale ORGANUM w Katedrze Wawelskiej - miejscu działalności G.G. Gorczyckiego - odbył się cykl koncertów prezentujących wszystkie jego zachowane utwory. Chór współpracuje z polskimi filharmoniami, Filharmonią Lwowską, z Operą Krakowską i Warszawską Operą Kameralną oraz teatrami Krakowa. Jest stałym uczestnikiem i laureatem przeglądów, festiwali oraz konkursów chóralnych. Dużo nagrywa, stale rozszerza i wzbogaca repertuar, w którym obok muzyki dawnej znajdują swe miejsce dzieła twórców współczesnych m. in. Góreckiego, Koszewskiego, Krenza, Nikodemowicza, Pendereckiego, Szeligowskiego, Twardowskiego, Wiechowicza a szczególnie krakowianina Juliusza Łuciuka, który obdarzył Zespół wieloma dedykacjami. ORGANUM rocznie daje ponad 50 koncertów. Od 6 lat występuje wspólnie z Zespołem Instrumentalnym RICERCAR, rozszerzając swój repertuar o muzykę oratoryjną (Bach, Beethoven, Haendel, Mozart, Vivaldi). Akademicki Chór ORGANUM z wielkim powodzeniem koncertował niemal we wszystkich krajach europejskich oraz w USA. Szczególnie trwale zapisały się kilkakrotne występy w Watykanie. ORGANUM utrzymuje regularne kontakty z wieloma chórami zagranicznymi. Współpraca ta ma także swój wymiar praktyczny w postaci wymiany repertuaru, doświadczeń i wspólnego koncertowania.

Zespół Instrumentalny "Ricercar"

powstał w 1990r. przy Akademickim Chórze ORGANUM, z inicjatywy Bogusława Grzybka. Skupia młodych muzyków z Konserwatorium i Akademii Muzycznej w Krakowie. Występuje samodzielnie oraz z zespołami chóralnymi, głównie z Akademickim Chórem ORGANUM. W swoim krótkim okresie działalności uczestniczył w wielu prestiżowych koncertach w Polsce i zagranicą.

Data: 2013-05-21 Pokaż metkę
Osoba publikująca: Katarzyna Dąbek
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
  • Wyślij znajomemu
  • Dodaj do ulubionych