Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Adres:
ul. Sławkowska 17, Kraków
Godziny otwarcia:

Czytelnia Główna (parter) Katalogi

Alfabetyczny i systematyczny (parter)

Poniedziałek – Piątek

godz. 8.00 – 15.00

Soboty

godz. 8.00 – 14.00

Zapisy do Biblioteki odbywają się w Czytelni Głównej (parter)
od poniedziałku – do piątku
w godz. 8.00 – 15.00
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Udostępniania Zbiorów

Poniedziałek – Piątek
godz. 8.00 – 15.00 i 15.30 – 18.30

Soboty
godz. 8.00 – 14.00    C

Czytelnia Zbiorów Specjalnych (III p.)

Poniedziałek – Piątek
godz. 8.30 – 14.00

Opis

Biblioteka dokonuje wypożyczeń jedynie za pośrednictwem innych bibliotek i instytucji naukowych w ramach wypożyczalni międzybibliotecznej. Czytelnia dostępna jest dla wszystkich pracujących naukowo. Wpisu do Biblioteki dokonuje się na podstawie dwóch dokumentów: dowodu osobistego i legitymacji służbowej, studenckiej czy indeksu. Do korzystania z rękopisów, starych druków i rycin niezbędne jest przedstawienie listu polecającego z uczelni lub zakładu pracy.

Biblioteka dokonuje wypożyczeń jedynie za pośrednictwem innych bibliotek i instytucji naukowych w ramach wypożyczalni międzybibliotecznej. Czytelnia dostępna jest dla wszystkich pracujących naukowo. Wpisu do Biblioteki dokonuje się na podstawie dwóch dokumentów:
dowodu osobistego i legitymacji służbowej, studenckiej czy indeksu. Do korzystania z rękopisów, starych druków i rycin niezbędne jest przedstawienie listu polecającego z uczelni lub zakładu pracy.


Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00
Katalogi czynne od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 14:00, sobota: 8:00 - 13:45
Czytelnia czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:45 i od 17:00 do 19:45
w soboty od 8:00 do 14:45
Dział Zbiorów Specjalnych i Gabinet Rycin czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:45

Struktura


Dział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
Dział Opracowania Druków
Dział Udostępniania Zbiorów
Gabinet Rycin
Dział Zbiorów Specjalnych Pracownia Reprograficzna
Dział Zbiorów Specjalnych
Pracownia Reprograficzna

Rys historyczny

Założona w 1856 r. jako biblioteka Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, placówka od początku swego istnienia gromadziła zagraniczne serie wydawnicze, czasopisma naukowe, rękopisy, stare druki i mapy. W 1873 r. stała się Biblioteką Akademii Umiejętności, po odzyskaniu niepodległości - Biblioteką Polskiej Akademii Umiejętności. W 1953 r. wraz z całym dorobkiem i majątkiem PAU Biblioteka została przejęta przez Polską Akademię Nauk. W 1954 r. dołączono do niej Gabinet Rycin PAU. Po swej reaktywacji w 1989 r. PAU podjęła starania o odzyskanie swej dawnej własności. Po kilkuletnich pertraktacjach między władzami obu Akademii, 20 X 1999 podpisane zostało porozumienie o utworzeniu placówki pod nazwą: Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, pozostającej od 1 I 2000 r. pod bezpośrednim zarządem PAU. Do statutowych zadań Biblioteki Naukowej PAU i PAN i obowiązków jej pracowników należy oprócz udostępniania zbiorów ich naukowe opracowywanie, działalność popularyzatorska i przygotowywanie wystaw. Od 1955 r. głównym forum pracy naukowej Biblioteki jest Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: od roku 2000 Rocznik Biblioteki Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (do chwili obecnej ukazało się 49 tomów). Wydano ponadto katalog dyplomów pergaminowych (część I-III), od 1962 r. systematycznie publikowane są katalogi rękopisów (ukazało się 14 tomów), a od 1987 r. - katalogi rycin (4 tomy). We współpracy z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie zorganizowano cztery wielkie wystawy grafiki, którym towarzyszyły katalogi: "Francesco Bartolozzi" (1995); "Arcydzieła grafiki XV i XVI wieku" (1997); "Rembrandt, Rubens i inni" (1999). "Hogarth i jego wiek" (2001), "Siedem grzechów głównych" (2004).

Data: 2013-05-22 Pokaż metkę
Osoba publikująca: Katarzyna Dąbek
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
  • Wyślij znajomemu
  • Dodaj do ulubionych