Teatr Profilaktyczny w Krakowie

Adres:
ul. Karmelicka 28/9A, 31-128 Kraków
Władze:

Dyrektor: Adam Rynkiewicz

Opis

Teatr Profilaktyczny w Krakowie - instytucja kreująca nową jakość na polu działań profilaktycznych. Uczy i wychowuje poprzez Sztukę. Programy Teatru poruszające podstawowe problemy społeczne jak alkoholizm, przemoc i narkomania, skierowane są do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich, a także do najmłodszych.

Teatr Profilaktyczny w Krakowie - instytucja kreująca nową jakość na polu działań profilaktycznych. Uczy i wychowuje poprzez Sztukę.

Programy Teatru poruszające podstawowe problemy społeczne jak alkoholizm, przemoc i narkomania, skierowane są do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich,
a także do najmłodszych.

Poszczególne Programy zbudowane są z pięciu podstawowych elementów, które obok zainteresowania młodego człowieka poruszanym problemem służą także pomocą pedagogom i wychowawcom w ich pracy z młodzieżą.

Pretekstem do podjęcia określonego zagadnienia jest multimedialny spektakl teatralny, który dzięki rozbudowanej scenografii, oświetleniu, muzyce oraz wykorzystaniu nowoczesnych zdobyczy techniki wprowadza widza w obręb poruszanej tematyki. Taki sposób prezentacji, łącząc w sobie nie tylko informację na temat zagrożeń, ale także pewien ładunek emocjonalny, umożliwia młodemu człowiekowi osobiste zaangażowanie się w rozwiązywanie problemu i spotyka się z żywym odbiorem uczniów.

W Programach Teatru nie ma dydaktyzmu polegającego na pogadankach
i przekazywaniu suchych informacji. Jest wydarzenie artystyczne łączące fikcję teatralną
z prawdą życia, jest żywa, autentyczna wywołana wrażeniami po spektaklu dyskusja ukierunkowywana przez specjalistę, jest wreszcie spotkanie ze "świadkiem" - osobą, której udało się wyrwać z błędnego koła uzależnienia.


Całość określonego działania profilaktycznego dopełniają pakiety dydaktyczne,
w oparciu, o które pedagodzy, wychowawcy uzyskują możliwość przeprowadzenia bloku lekcji poświęconych dyskusji nad poruszanym problemem.

Teatr Profilaktyczny gwarantuje, że działania wychowawcze i profilaktyczne w ciągle poszerzanej pracy pedagogicznej realizowane są w intensywny sposób, na wysokim poziomie artystycznym, interesujący dla odbiorcy.

Data: 2017-05-05 Pokaż metkę
Osoba publikująca: Paweł Waluś
Podmiot publikujący: Portal główny
  • Wyślij znajomemu
  • Dodaj do ulubionych