Pomóc artyście i sportsmence

Czy da się pomóc wybitnie zdolnemu artyście cierpiącemu na ciężką chorobę? W takiej właśnie sprawie interpelację złożył radny Bolesław Kosior. Radny Adam Kalita pyta o zakaz wjazdu taksówek pod hotele, z kolei radna Grażyna Fijałkowska zajęła się m.in. sprawą dawnej strzelnicy, która obecnie służy za miejsce zbiórki osób spożywających alkohol.

Pomóc artyście i sportsmence
Fot. Magiczny Kraków

Sprawa, w jakiej interpelował radny Bolesław Kosior dotyczy bardzo ciężkiej sytuacji stypendysty Miasta Krakowa, który jest artystą plastykiem cierpiącym na chorobę afektywną dwubiegunową. Obecnie jest pod opieką koleżanki ze studiów. Oboje kilkakrotnie składali wcześniej podania o przydział pracowni z zasobów miasta – bezskutecznie. Artysta składał także podanie o możliwość uzyskania mieszkania socjalnego z zasobów Gminy Miejskiej Kraków, ale dostał odmowę. Jego tragedia jest duża, bo mimo wysokiej inteligencji i zdolności artystycznych nie może, z powodu braku miejsca do pracy, sam się utrzymywać. Radny prosi, aby prezydent uczynił co w jego mocy, aby stypendyście Miasta Krakowa przydzielono pracownię.

Radny Wojciech Krzysztonek poprosił o udzielenie informacji o dalszych planowanych działaniach Miasta Krakowa, dotyczących działki nr 299/2 obr. 7 Nowa Huta. Z posiadanych przez niego informacji wynika, iż Urząd Miasta Krakowa – Wydział Skarbu Miasta, prowadził negocjacje ze Spółką Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. w zakresie ewentualnego zakupu przez Miasto Kraków części ww. działki, celem urządzenia na niej terenów zielonych. Rozmowy te prowadzono ponad rok temu, jednak w dalszym ciągu nie jest wiadome, czy miasto zdecydowało się dokonać zakupu części tej nieruchomości.

W swojej drugiej interpelacji radny Krzysztonek poprosił o podjęcie działań zmierzających do wyasygnowania z budżetu miasta środków finansowych niezbędnych na przeprowadzenie przebudowy ulicy Niepokalanej Panny Marii.

Mieszkańcy sygnalizują radnemu Andrzejowi Hawrankowi problem z możliwością dojścia do parku na tyłach Fortu Bronowice, od strony ul. Rydla i Azorów. Dojście do tego parku od tej strony, ze względu na tereny Agencji Mienia Wojskowego i tory jest bardzo uciążliwe. Obecnie jedyne legalne dojście jest możliwe tylko od ul. Bronowickiej, niezbyt bezpieczną ścieżką przy samych torach kolejowych. Radny pyta, czy jest możliwość rozwiązania tego problemu, w taki sposób, by mieszkańcy mogli czuć się usatysfakcjonowani i by mogli w pełni korzystać z nowo powstałego parku.

Radny Aleksander Miszalski interpelował w sprawie boiska przyszkolnego przy ul. Sądowej. Znajduje się tam Liceum Ogólnokształcące nr 12 oraz Szkoła Podstawowa nr 38. Obie te placówki mają do dyspozycji stare betonowe boisko, które nie spełnia standardów użyteczności. Radny prosi o udzielenie informacji czy boisko jest własnością gminną czy prywatną oraz, czy jeśli boisko nie byłoby własnością gminną istnieje mimo wszystko jakaś możliwość, by poprawić jego stan w trosce o zdrowie uczniów?

Kolejna interpelacja radnego Miszalskiego dotyczy Międzynarodowych Pokazów Pirotechniki i Laserów, które odbędą się na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 21 września br. Radny obawia się, że pokaz pirotechniczny może wystraszyć zwierzęta i prosi o przeanalizowanie możliwości podjęcia rozmów z organizatorami tego pokazu oraz z Muzeum Lotnictwa, tak aby w trosce o dobro zwierząt planowany na wrzesień pokaz zamienić z pirotechnicznego na laserowy.

Radny Miszalski interpelował także w sprawie nowych zasad segregacji śmieci. Jak twierdzi radny, wprowadzone od 1 kwietnia regulacje zrodziły dużo komplikacji związanych przede wszystkim z koniecznością umieszczenia dodatkowych pojemników. Dlatego radny postanowił się zwrócić do prezydenta z następującymi pytaniami: czy istnieje możliwość składania deklaracji przez wspólnoty korzystające z tych samych altan śmietnikowych na te same pojemniki, tak aby każda ze wspólnot nie musiała ustawić swojego osobnego pojemnika na co zazwyczaj nie ma miejsca? Czy istnieje możliwość złożenia korekty za dany miesiąc, którego ma ona dotyczyć bez automatycznego zmieniania na kolejne miesiące tak jak w deklaracji skorygowanej? Jakie są terminy na złożenie ewentualnych korekt dotyczących deklaracji zarówno tych, które ewentualnie zwiększają opłatę jak i ją zmniejszają? Czy istnieje możliwość ujęcia w deklaracjach większej różnorodności w zakresie pojemności pojemników każdego rodzaju i terminów ich wywozu? Czy istnieje możliwość stworzenia dla zarządców narzędzia pomocnego w wyliczaniu ilości odpadów każdego rodzaju w przeliczeniu na mieszkańca oraz w zależności od rodzaju lokalu użytkowego w formie arkusza lub aplikacji?

W kolejnej interpelacji radny Miszalski zwrócił się do prezydenta z prośbą dotyczącą rozbudowy sieci oświetleniowej na Bulwarze Kurlandzkim od Mostu Kotlarskiego do stopnia wodnego „Dąbie”. Radny przekonuje, że brak oświetlenia jest bardzo uciążliwy, szczególnie w okresie zimowym, kiedy dzień jest bardzo krótki, podczas deszczu, czy mgły. Odcinek między mostem Kotlarskim a stopniem wodnym jest drogą nie tylko dla mieszkańców pobliskich osiedli. Droga rowerowa jest bardzo często użytkowana przez osoby zamieszkujące sąsiednie osiedla jako droga do pracy, młodzież często wybiera tę trasę jako drogę powrotną ze szkoły itd. Radny dodaje, że w sprawę bardzo mocno zaangażowana jest również lokalna społeczność, m.in. portal społecznościowy „Bezpieczni na Bulwarze”.

Ostatnia interpelacja radnego Miszalskiego dotyczyła flag na Kopcu Kościuszki. Na szczycie Kopca zamontowane są maszty, na których na stałe powiewają dwie flagi narodowe. Radny proponuje, aby na miejsce jednej polskiej flagi powiesić flagę miasta.

Jak pisze w swojej interpelacji radna Małgorzata Jantos, Joanna Mazur to sportsmenka, która w 2017 roku zdobyła złoto MŚ. Ten wyczyn dał jej tytuł niepełnosprawnego sportowca roku w Polsce. Jednak naprawdę głośno zrobiło się o niej dopiero wtedy, gdy pokazała, jak mieszka. 29-letnia dziś niepełnosprawna sportsmenka, kontynuuje radna, od piętnastu lat mieszka w krakowskim internacie, w jednym ciasnym pokoju, bez łazienki. Radna prosi o przyznanie Joannie Mazur jednego z mieszkań socjalnych.

Radny Edward Porębski zwrócił się z prośbą o wykonanie pobocza wraz z ułożeniem chodnika przy ul. Olsztyńskiej, od kładki na rzece Białucha do skrzyżowania z ul. Czereśniową. Ponadto radny prosi o ustawienie bariery ochronnej zapobiegającej przypadkowemu wjechaniu do rzeki przy śliskiej nawierzchni pojazdów jadących od ul. Lublańskiej przez ul. Czereśniową w kierunku ul. Gdańskiej.

Radny Porębski wnioskował także o wymianę chodnika przy ul. Kocmyrzowskiej od skrzyżowania z ul. Darwina do przystanku autobusowego MPK linii nr 122, 202, 232, 422 w kierunku pętli tramwajowej.

Radny Edward Porębski poprosił również o budowę parkingu przy ulicy Bosaków na terenie przylegającym do zespołu garaży. Jak twierdzi radny, w sytuacji braku miejsc parkingowych, właściciele pojazdów samochodowych z bloku przy ul. Lublańskiej 16 oraz ul. Bosaków 5, zmuszeni są do parkowania po obu stronach ulicy od łuku ul. Gdańskiej i Bosaków do ul. Turkusowej, powodując blokowanie ruchu pojazdów.

Radny Porębski poprosił także o usuniecie uschniętych drzew oraz uschniętych konarów na os. Handlowym, znajdujących się pomiędzy ogrodzeniem szkoły ZSOS nr 1 a blokiem nr 9 w kierunku basenu przy szkole. Radny przekonuje, że suche drzewa zagrażają bezpieczeństwu korzystających z chodnika osób.

W związku z licznymi interwencjami kierowców taksówek radny Adam Kalita poprosił o wyjaśnienie, dlaczego w centrum miasta wprowadzono zakaz wjazdu taksówek do hoteli w celu dowiezienia lub zabrania gości hotelowych.

O usunięcie starej, nieużywanej strzelnicy stojącej za sklepami przy ul. Wlotowej poprosiła radna Grażyna Fijałkowska. Jak przekonuje radna, strzelnica to obecnie drewniany barak na kółkach, przy którym teraz wieczorami zbierają się osoby spożywające alkohol.

Radna Fijałkowska pytała też, kiedy zostanie wykonany wjazd asfaltowy na teren XV LO od strony ul. Gersona, zniszczony podczas modernizacji al. Dygasińskiego.

Przy Przedszkolu Samorządowym nr 154 obsuwa się skarpa i ogrodzenie – informuje w kolejnej interpelacji radna Fijałkowska i prosi o konieczną naprawę.

W następnej interpelacji radna pyta, kiedy zostanie naprawiona nawierzchnia na boiskach „Orlika”, uszkodzona podczas budowy Przedszkola Samorządowego?

Radna Fijałkowska prosi też  o informację, kiedy zostanie dokończona praca na ul. Snycerskiej i wylany asfalt miedzy ul. Jasińskiego a ul. Muzyków.

Radna chciałby wiedzieć, czy ul. Seweryna Udzieli ma uregulowany stan prawny oraz kiedy zostanie otwarta brama przy tej ulicy, która uniemożliwia wyjazd? Co więcej, radna apeluje o zamontowanie kraty na nowym wpuście na rzece Drwince pod torami kolejowymi. Krata ta, zdaniem radnej Fijałkowskiej, zabezpieczy przed zatykaniem się wąskiego wypustu i zapobiegnie podtopieniom.

Radna Fijałkowska po raz kolejny wnioskuje o wykonanie progu wzniesionego na ul. Górników przy przejściu na ul. Bielskiego. Tą drogą przechodzi codziennie kilkuset uczniów do Szkoły Podstawowej nr 61. Radna chciałaby także likwidacji przejścia na ul. Górników przed ul. Bieżanowską, ponieważ przejściem tym prawie nikt nie przechodzi.

Radnej Fijałkowskiej nie podoba się nieużytkowany kiosk na wysokości bloku przy ul. Teligi 24. Według radnej jego wygląd jest daleki od estetycznego.

Radny Kazimierz Chrzanowski zwrócił się z prośbą o wykonanie przejść dla pieszych na ul. Bernarda Monda. Radny argumentuje, iż ulica ta łącząca ul. Bitwy nad Bzurą z ul. Gen. Kleeberga na os. Bohaterów Września nie ma wyznaczonego przejścia, co naraża przechodniów na niebezpieczeństwo wypadku drogowego ze strony przejeżdżających samochodów.

Radny Chrzanowski poprosił też o uwzględnienie w planach budżetowych miasta na 2020 r. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 155. Prowadzone z powodu odpadającego tynku bieżące prace naprawcze elewacji budynku nie przynoszą oczekiwanych efektów, co w znacznym stopniu wpływa na wzrost kosztów ogrzewania i nieestetyczny wygląd.

Radna Renata Kucharska zaapelowała o interwencję w sprawie uszkodzonej nawierzchni jezdni wokół studzienek kanalizacyjnych na odcinku ok. 80 m przy bloku nr 48 na osiedlu Wadów. Radna przypomina, że mieszkańcy wielokrotnie interweniowali w tej sprawie, zaś naprawy dotychczas wykonane były tylko kosmetyczne i nie przyniosły oczekiwanego efektu.

Radna Kucharska poprosiła również o zamontowanie wiaty przystankowej na przystanku autobusowym linii 110 – Spławy.

Radna Aleksandra Dziedzic prosi o udzielenie informacji o podjętych działaniach w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki dla dzieci z krakowskich szkół i przedszkoli w związku z odbywającym się strajkiem nauczycieli. Na dyżurze radnej zostały zgłoszone przypadki chaosu informacyjnego, jaki panuje w niektórych szkołach.

Radny Rafał Komarewicz zwrócił się z prośbą o remont placu zabaw znajdującego się przy Przedszkolu nr 23 na ulicy Unruga. Pod petycją z prośbą o realizację tego zadania do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie podpisało się ponad 200 mieszkańców – przypomina radny.

Radny Łukasz Sęk interpelował w sprawie w sprawie zajezdni dla autobusów firmy Mobilis zlokalizowanej przy ulicy Na Załęczu. Otrzymał on skargi od mieszkańców dotyczące niedogodności spowodowanych dojeżdżaniem autobusów do ww. zajezdni przez ulicę Sołtysowską. Skargi te dotyczą m.in. dużego hałasu w godzinach nocnych kiedy autobusy zjeżdżają z trasy i wyjeżdżają na linie oraz zwiększenia korków, które na ulicy Sołtysowskiej i bez tego są duże. Według radnego rozwiązaniem tej sytuacji mogłoby być korzystanie przez pojazdy firmy Mobilis z ulicy Ciepłowniczej zamiast ulicy Sołtysowskiej. Radny prosi o podjęcie rozmów z firmą Mobilis i przenalizowanie możliwości skierowania ruchu autobusów do zajezdni przez ulicę Ciepłowniczą.

Kolejna interpelacja radnego Sęka dotyczy wiat przystankowy zlokalizowanych na przystankach autobusowych „Os. Na Stoku Szkoła”. Wiaty te są w bardzo złym stanie technicznym, posiadają zniszczone siedziska oraz przeciekający dach. Radny prosi o remont tych wiat.

Na sam koniec radny Łukasz Sęk zwrócił się do prezydenta w sprawie spotkania, które było zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 64 przy ulicy Sadzawki. Radny chciałby się dowiedzieć w jakiej sali szkoły odbyło się powyższe spotkanie, jaki podmiot/osoba ją wynajęła, za jaką kwotę oraz na jakich zasadach.

Z kolei radny Marek Sobieraj pyta na jakim etapie procedowania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego os. Podwawelskiego. Radny chciałby wiedzieć, jakie Prezydent ma plany wobec osiedla, a w szczególności terenu szkółki drzew i krzewów Anny Wiśniewskiej-Guzek.

Radny Sobieraj uprzejmie prosi również o posadowienie wiaty takiej, jaka jest w Pychowicach i Podgórkach Tynieckich na przystanku autobusowym obsługującym linie autobusową nr 112, 162 i 203, „Kostrze szkoła” w kierunku Tyńca. Gdyby termin realizacji inwestycji był odległy radny prosi o umieszczenie tam ławeczki, aby osoby starsze korzystające z tego przystanku mogły usiąść w oczekiwaniu na komunikację miejską.

Jak przypomina w swojej interpelacji radny Łukasz Gibała, wiosną ubiegłego roku w Krakowie realizowany był pilotażowy projekt pod nazwą „Zielone przystanki”, w ramach którego w czterech lokalizacjach pojawiły się ekologiczne moduły z żywą roślinnością. Radny podkreśla, że rozwiązanie takie ma wiele zalet. M.in. zwiększa walory estetyczne miasta, a także przyczynia się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i obniżenia w lecie temperatury na przystankach. Wpływa również na poprawę mikroklimatu i wilgotności. W związku z powyższym radny prosi o udzielenie informacji, jak wspomniany projekt sprawdził się w naszym mieście oraz czy planowane jest zazielenienie kolejnych przystanków?

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA