Radni interweniują

Czy biura Rad Dzielnic są dostosowane do swobodnego korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne? O tę istotną kwestię dopytuje w interpelacji radny Stanisław Moryc. O obowiązku budowy chodnika przez dewelopera przypomina radna Renata Kucharska, a radny Jakub Kosek alarmuje, że istnieje działka, którą miasto może stracić przez tzw. zasiedzenie.

Radni interweniują
Fot. Jan Graczyński

Radny Michał Drewnicki poprosił o szczegółowe informacje na temat efektów współpracy Krakowa ze Lwowem jako miastem partnerskim. Radny chciałby wiedzieć, czy Kraków w jakiejkolwiek formie wspierał Lwów przy renowacji zabytków, które stanowią polskie dziedzictwo narodowe za granicą oraz czy wspomagał takie działania finansowo.

W kolejnej interpelacji radny Drewnicki prosi o informację na temat stanu prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Czyżyny — Dywizjonu 303, 2 Pułku Lotniczego”, którego był inicjatorem. Radny pyta, kiedy należy spodziewać się przedstawienia ww. planu radnym do uchwalenia na sesji.

Michał Drewnicki zapytał także o stan prac nad stworzeniem przy ulicy Wężyka parku kieszonkowego, którego wraz z mieszkańcami tej części dzielnicy Czyżyny był inicjatorem.

W nawiązaniu do dawnej interpelacji dotyczącej stanu zatrudnienia w urzędzie, radny pyta które instytucje miejskie posiadały pełnomocników, jakie wynagrodzenie otrzymywali i jaki był ich zakres obowiązków.

Radny Stanisław Moryc pyta, które biura Rad Dzielnic są dostosowane do swobodnego korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne. W szczególności, czy osoby z niepełnosprawnościami mogą samodzielnie dostać się do biura i po nim poruszać.

Radny Aleksander Miszalski zwrócił się w sprawie wykorzystania polewaczek do czyszczenia ulic. Radny twierdzi, że 19 polewaczek to za mało, żeby dokładnie oczyścić miasto i prosi o podjęcie działań intensyfikujących czyszczenie miasta na mokro.

Kolejna interpelacja radnego Miszalskiego dotyczy klubu Nadwiślan, którego obiekty są w fatalnym stanie. Radny prosi o podjęcie działań zmierzających do tego, żeby w 2023 roku, kiedy klub obchodzić będzie 100-lecie, przynajmniej część jego obiektów była w dobrym stanie.

Radny Miszalski pyta też, czy istnieje możliwość odwodnienia ul. Generała Jana Karcza. Radny zwraca uwagę, że bez odwodnienia nawierzchnia ulicy jest regularnie niszczona. Jezdnia rozmaka i powstają olbrzymie kałuże błotne.

Radny pyta też, co dalej z powstaniem parku na osiedlu Podwawelskim. Przypomina, że w grudniu 2018 przegłosowana została w tej sprawie uchwała kierunkowa w sprawie podjęcia kroków zmierzających do utworzenia w tym rejonie parku.

Radna Renata Kucharska zwróciła się z prośbą o informację w sprawie budowy chodnika na ul. Kantorowickiej. Radna przypomina, że deweloper, który budował tam osiedle, zobowiązał się do wykonania chodnika, czego do dziś nie uczynił.

Radny Edward Porębski alarmuje, że w wzdłuż ulicy Tokarzewskiego poprowadzona jest infrastruktura telekomunikacyjna, która jest w bardzo złym stanie. Słupy przewracają się – twierdzi radny i prosi o interwencję.

Radny Porębski poprosił też o przywrócenie wynagrodzeń opiekuna/wychowawcy oddziału dla nauczycieli w szkołach dla dorosłych na terenie Krakowa.

Interpelacja radnego Jakuba Koska dotyczy pozwoleń na budowę na terenie miejscowego projektu planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Pachońskiego, Wyki i Łokietka”. Radny pyta, ile na terenie planu procedowanych jest wniosków WZ oraz wniosków pozwolenia na budowę.

Radny Kosek prosi też o podjęcie działań mających na celu wyjaśnienie sytuacji działki przy ul. Wodzinowskiego. Jak wynika z informacji radnego, istnieje zagrożenie utraty tej działki przez miasto poprzez zasiedzenie.

W kolejnej interpelacji radny prosi o ustawienie przenośnych toalet w parkach na terenie Prądnika Białego.

W związku z olbrzymim zainteresowaniem budową tramwaju na Górkę Narodową radny Kosek prosi o informację na temat poczynionych postępów w ramach przygotowania tej inwestycji od stycznia 2019 r. Radny pyta też m.in., kiedy rozpoczną się prace budowlane.

W związku z pytaniami mieszkańców dotyczącymi przebudowy al. 29 listopada radny Jakub Kosek prosi o ostateczny projekt przebudowy alei wraz z wizualizacjami.

W następnej interpelacji radny poprosił o zwrócenie uwagi na jakość wykonania prac na skrzyżowaniu ulic Radzikowskiego i Rydla.  Radny Kosek poprosił też o remont szutrowego odcinka ul. Kaczorówka. Radny składa wniosek na prośbę mieszkańców. Pyta też, jakie jest przeznaczenie działki 308 przy ul. Kazimierza Wielkiego w ramach powstającego w tym rejonie MPZP.

W kolejnej zwraca się z prośbą o montaż dodatkowej ławki oraz dokonanie nasadzeń przy ul. Nad Sudołem. Radny poprosił także o uporządkowanie otoczenia ul. Glogera, gdzie inwestor budujący tam bloki pozostawił po zakończeniu inwestycji olbrzymie wysypisko śmieci.

Radny Kosek chciałby także, aby przy pętli autobusowej na Prądniku Białym stanęły stojaki na rowery. Jak twierdzi, w chwili obecnej osoby chcące dojechać do komunikacji miejskiej rowerem nie mają gdzie potem tego roweru zostawić.

Radny reaguje też na wnioski mieszkańców. Po jednym z nich poprosił o oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Żmujdzkiej w okolicy ul. Żabiniec. W związku ze zgłoszeniami od mieszkańców z ul. Marczyńskiego oraz Kuźnicy Kołłątajowskiej radny pyta, czy służby miejskie mogą interweniować w przypadku odpadów wielkogabarytowych, gdy wystawiane są one w terminie znacznie odległym od wskazanej w harmonogramie wywózki.

Radny Dominik Homa ma wątpliwości dotyczące zapisów uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów będących własnością GMK w prawo własności tych gruntów. Radny pyta o to, jaki dokładnie jest tryb, w jakim spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o udzielenie bonifikaty.

Radny Łukasz Sęk twierdzi, że trudno jest trafić do Narodowego Centrum Rugby w Luboczy, w związku z czym prosi o ustawienie tablic, dzięki którym trafić tam będzie łatwiej.

Radny Sęk pyta też, jaki jest harmonogram montażu ogniw fotowoltaicznych na budynkach miejskich. Radny chciałby też wiedzieć, czy dałoby się takie ogniwa zamontować na konstrukcji Tauron Areny.

Radny Rafał Komarewicz poprosił o nowelizację regulaminów niektórych parków miejskich. Dzięki temu, przekonuje radny, będzie można stworzyć miejsca, gdzie legalnie można korzystać z grilla. Takie rozwiązanie stosowane jest w Warszawie i bardzo cieszy mieszkańców, argumentuje radny.

O wyznaczenie przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Mistrzejowickiej zwrócił się radny Kazimierz Chrzanowski. To kolejna interpelacja radnego w tej samej sprawie.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA