Więcej pieniędzy dla Czyżyn?

Mieszkańców w Czyżynach gwałtownie przybywa, a budżet dzielnicy nie rośnie proporcjonalnie. W związku z tym radny Łukasz Gibała w jednej ze swoich interpelacji  apeluje, aby jak najszybciej zająć się tym problemem. Z kolei radny Łukasz Wantuch był na Wiankach, bardzo mu się podobało, ale dostrzegł pewien brak logiki w działaniach Miasta.
 

Więcej pieniędzy dla Czyżyn?
Fot. ZIKiT

Jak przypomina w swojej interpelacji radny Łukasz Gibała ze względu na zły stan torowiska w zeszłym roku wyłączono z eksploatacji linię tramwajową do Walcowni. Urzędnicy twierdzą, że w najbliższym czasie nie jest przewidziana jej modernizacja i przywrócenie ruchu. Zdaniem urzędników są pilniejsze potrzeby, a pętla w Walcowni jest położona nieco na uboczu. Jak przekonuje radny Gibała atrakcyjność pętli dla pasażerów byłaby dużo większa, gdyby tramwaj dojeżdżał kilkaset metrów dalej na północ i umożliwiał dogodne przesiadki. W związku z powyższym radny wnioskuje o podjęcie działań związanych z przedłużeniem linii tramwajowej do sąsiedniej Luboczy wraz z utworzeniem tam lokalnego węzła komunikacyjnego. Obejmowałby on: reaktywację stacji SKA Kraków-Lubocza, pętlę tramwajową oraz pętlę autobusową dla autobusów miejskich i prywatnych busów wraz z parkingiem P&R i stacją rowerów miejskich.

Radny Gibała interpelował też  w sprawie mieszkańców Węgrzynowic, którzy dostosowując się do wchodzącego w życie w tym roku zakazu palenia węglem i drewnem, zlikwidowali swoje kotły na paliwa stałe i przeszli na ogrzewanie gazowe. Niestety, w okresie siarczystych mrozów zużycie gazu jest bardzo duże, a sieć gazowa ma ograniczoną przepustowość. W efekcie mieszkańcy nie mogą się dogrzać i obawiają się o swoje funkcjonowanie w zimie. Radny prosi o zajęcie się tym problemem. Prosi także o podjęcie rozmów z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zwiększenia przepustowości sieci gazowej, a także wsparcia mieszkańców chcących skorzystać z odnawialnych źródeł energii.

W kolejnej interpelacji radny Gibała zauważa, że budżet Dzielnicy XIV Czyżyny nie wzrósł proporcjonalnie do przyrostu mieszkańców, w związku z czym jest zdecydowanie za mały. W związku z powyższym radny pyta: ile nowych mieszkań zbudowano i dopuszczono do użytkowania po roku 2010 na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny? Jaka jest średnia liczba mieszkańców pojedynczego mieszkania na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny? Czy w związku ze sporymi rozbieżnościami pomiędzy deklarowaną, a rzeczywistą liczbą mieszkańców Dzielnicy XIV Czyżyny, podjęte zostaną decyzje o istotnym wzroście budżetu tej dzielnicy na 2020 rok uwzględniającym fakt postępującej zabudowy?

Następna interpelacja radnego Gibały to prośba o przebudowę stacji Kraków - Lubocza, o co apelują też mieszkańcy. Radny pyta: czy władze miasta prowadziły rozmowy z PLK w zakresie współpracy przy reaktywacji stacji Kraków - Lubocza wraz z budową bezkolizyjnego przejazdu kolejowego pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Blokowej. Radny Gibała interpeluje też w sprawie jerzyków. Jak wynika z informacji medialnych, ostatnio na ścianach bloków komunalnych na warszawskiej Pradze Południe zawieszono budki lęgowe dla jerzyków. Ptaki te często gnieżdżą się w szczelinach i otworach budynków, więc dokonano tego przy okazji prac termomodernizacyjnych, aby umożliwić im dalszy byt. Koszt takiego rozwiązania jest niewielki. Jerzyki nie są uciążliwe dla ludzi, za to są niezwykle pożyteczne w walce z komarami i meszkami – pisze radny. Jeden jerzyk zjada dziennie nawet około 20 tysięcy owadów, a w ciągu sezonu lęgowego około 2,5 miliona. W Polsce gatunek ten objęty jest ścisłą ochroną. Radny pyta, czy jest możliwość umieszczenia budek lęgowych dla jerzyków na elewacjach budynków należących do gminy. Radny przekonuje, że można także rozważyć zorganizowanie w okresie wakacyjnym zajęć edukacyjnych dla dzieci w zakresie ochrony przyrody, połączonych z warsztatami budowy budek lęgowych, które następnie mogłyby zostać wykorzystane we wspomnianym wyżej celu.

W ostatniej interpelacji radny Łukasz Gibała porusza kwestię rozbudowy i modernizacji oczyszczalni w Wadowie. Radny chciałby wiedzieć, czy w tym roku podjęte będą działania ukierunkowane na rozbudowę i modernizację oczyszczalni.

Radny Łukasz Wantuch poprosił o podanie, jakie działania podejmuje miasto (wraz ze współpracą m.in. z organizacjami pozarządowymi), mające na celu pomoc osobom w wyjściu z bezdomności. Dodatkowo radny chciałby otrzymać informacje na temat tego, gdzie osoba bezdomna może w naszym mieście: otrzymać żywność za darmo, otrzymać świeże i nowe ubranie, wykąpać się i uzyskać pomoc medyczną.

Z kolei, jeśli chodzi o temat wyborów uzupełniających w Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie, które odbyły się 16 czerwca, radny Łukasz Wantuch poprosił o podanie, ile kosztowały. Radny Wantuch w kolejnej z interpelacji wnioskuje przywrócenie pokazu sztucznych ogni w Sylwestra. Radny argumentuje to tym, że skoro w Wianki był pokaz fajerwerków, więc nie ma powodu, żeby nie było go też w Sylwestra. Według radnego Wantucha taki podział jest nielogiczny.

 

 

Pokaż metkę
Autor: (BS)
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA