Zakrzówek – zbyt intensywnie i zbyt drogo?

Ruszyła miejska inwestycja,  po zakończeniu której zrewitalizowany Zakrzówek stanie się parkiem. Pojawiają się jednakże pytania – o koszty i o to, czy tak wielka ingerencja w naturę, jak to ma miejsce w projekcie, nie przyniesie negatywnych skutków. Te kwestie porusza w interpelacji radny Łukasz Gibała. A radny Łukasz Wantuch zastanawia się nad darmowym rowerem miejskim jako bonusem do biletu na wszystkie linie.

Zakrzówek – zbyt intensywnie i zbyt drogo?
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Radny Łukasz Gibała  przypomina, że 24 kwietnia 2019 roku Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska podjęła uchwałę, w której postuluje wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Zakrzówek. Komisja wskazuje, że wiele inwestycji, takich jak np. poszerzenie i oświetlenie ul. Wyłom zagrozi występującym tam chronionym gatunkom. Radny wskazuje też na horrendalne, bo być może sięgające nawet 80 mln zł koszty całości inwestycji. W związku z powyższym radny pyta: czy rekomendacje Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska, zawarte w uchwale komisji z 24 kwietnia 2019 r. zostaną uwzględnione przy realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, a jeśli tak, to w jakim zakresie? Czy rozważane jest ograniczenie zakresu projektu zagospodarowania Parku Zakrzówek w taki sposób, aby ingerencja w jego naturalne walory była znacznie mniejsza, a tym samym koszty inwestycji – niższe?

W swojej pierwszej interpelacji radny Łukasz Wantuch zwrócił się z prośbą o zwiększenie dotacji dla łaźni dla bezdomnych przy ulicy Smoleńsk. Jak twierdzi,  powinna ona być czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu (poza przerwami technicznymi, nie dłuższymi jednak niż parę godzin, w dodatku w nocy), tak aby osoba bezdomna mogła z niej skorzystać w każdej chwili. Radny prosi o wysłanie pisma do fundacji, która prowadzi łaźnię z prośbą o określenie kosztów - dodatkowe etaty, woda, prąd, środki czystości itp.

Radny Wantuch zwrócił się także z prośbą o wystąpienie do firmy obsługującej miejskie rowery Wavelo z inicjatywą czasowego programu pilotażowego, w którym do każdego biletu komunikacji miejskiej na wszystkie linie (za 69 zł) dodane zostanie darmowe 20 minut na rower miejski. Skoro – przekonuje radny - w interesie miasta jest, aby jak najwięcej osób płaciło podatki w naszym mieście, kupowało najdroższy bilet komunikacji miejskiej za 69zł i korzystało z rowerów miejskich, to można by te wszystkie rzeczy połączyć. Radny prosi o wstępne rozeznanie tematu i zorganizowanie oficjalnego spotkania w Urzędzie Miasta Krakowa z udziałem zainteresowanych stron.

W kolejnej interpelacji radny prosi o możliwość wprowadzenia zmian w systemie rekrutacji elektronicznej do przedszkoli FORMICO. Obecny system rekrutacji wykazuje ogół wolnych miejsc w danym przedszkolu bez rozróżnienia i podzielenia ich na grupy wiekowe. W efekcie, jeśli przedszkole posiada np. 30 wolnych miejsc i są to miejsca w różnych grupach wiekowych istnieje szansa, że do przedszkola dostanie się np. 30 sześciolatków, co musi powodować zmiany w innych grupach, a co się z tym wiąże stres i dramaty dzieci, które muszą rozstać się ze swoimi przyjaciółmi i wychowawcami. Ze względu na obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6-letnie jest to częsta sytuacja. Radny zwrócił się z prośbą o zmiany w systemie rekrutacji pozwalające na przypisanie dzieci z poszczególnych roczników do konkretnych wolnych miejsc w przedszkolach.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA