Bezpłatna komunikacja dla uczniów w wakacje – podejście drugie

Rok temu nie udało się zrealizować pomysłu, by uczniowie w czasie wakacji jeździli za darmo komunikacją miejską. Do sprawy wraca jednak radny Łukasz Gibała. Radny Łukasz Wantuch chciałby objąć monitoringiem całe Bulwary Wiślane, a radny Łukasz Sęk interpelował w kwestiach infrastrukturalnych.

Bezpłatna komunikacja dla uczniów w wakacje – podejście drugie
Fot. Magiczny Kraków

 Jak przypomina radny Łukasz Gibała, Rada Miasta Krakowa poprzedniej kadencji podjęła uchwałę w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie bezpłatnych biletów komunikacji miejskiej m.in. dla uczniów krakowskich szkół podstawowych i gimnazjów w okresie lipiec – sierpień. Nie została ona jednak zrealizowana z uwagi na przewidywane zbyt wysokie koszty takiego rozwiązania. W związku z licznymi głosami rodziców, radny zwrócił się z prośbą o ponowne przyjrzenie się tej sprawie (z uwagi na likwidację gimnazjów – już tylko w odniesieniu do uczniów szkół podstawowych) i ponowne oszacowanie kosztów wprowadzenia proponowanej ulgi.

Radny Łukasz Wantuch zaproponował, aby pełnym monitoringiem bezprzewodowym objąć Bulwary Wiślane. Radny sugeruje, by za kwotę 150 tys. zł zorganizować na Bulwarach Wiślanych pilotażowy program monitoringu bezprzewodowego. Radny przekonuje, że już ponad 10 miast w Polsce korzysta z tego rozwiązania i nie jest ono technicznie wymagające.

W swojej interpelacji radny Łukasz Sęk zwrócił się w sprawie inwestycji budowlanej na działce 19/450 zlokalizowanej na os. Srebrnych Orłów. Jakiś czas temu wspólnota wystąpiła z wnioskiem o wznowienie postępowania zatwierdzającego projekt budowlany. Do tej pory jednak nie otrzymała odpowiedzi. Radny pyta dlaczego udzielenie odpowiedzi na wniosek o wznowienie postępowania zatwierdzającego projekt budowlany oraz wydanie decyzji na budowę przez Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa jest pięciokrotnie przesuwane w czasie?

Kolejna interpelacja radnego Sęka dotyczy parku kieszonkowego na os. Piastów. Park ten został zaplanowany i realizowany jest w ramach tzw. „Ogrodów Krakowian". Niestety – przypomina radny - do tej pory udało się zrealizować tylko jego część i to w taki sposób, że wymaga naprawy. Radny pyta, na jakim etapie jest wspomniana inwestycja oraz kiedy zostanie ukończona w pełnym zakresie.

Kolejny park kieszonkowy, w sprawie którego interpelował radny Sęk, to ten na Polanie Nagłowickiej na os. Złotego Wieku. W jego sprawie zorganizowano konsultacje społeczne, ale ponieważ udział w nich wzięły dwie osoby, wynik tych konsultacji jako decydujący jest poddawany w wątpliwość. W związku z powyższym radny prosi o przeprowadzenie ponownie konsultacji ze współudziałem Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice.

Radny Sęk interpelował również w sprawie organizacji ruchu na rondzie Generała Stanisława Maczka. Radny prosi o informację ile zdarzeń drogowych na przestrzeni ostatnich dwóch lat miało miejsce na terenie ronda Generała Maczka w Krakowie. Ponadto radny prosi o przeanalizowanie oznakowania drogowego - czy jest właściwe i nie powoduje dezorientacji kierowców wjeżdżających na rondo, a tym samym zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Z uzyskanych przez radnego Sęka informacji wynika, że nie zostanie w tym roku uruchomiony przetarg na budowę parku rzecznego Potoku Sudół Dominikański. W związku z tym radny prosi o uwzględnienie w ramach zwolnionych środków wykupu działek 19/450 i 19/451 obr. 5 Nowa Huta położonych na terenie osiedla Srebrnych Orłów w celu zrealizowania na nich zapisów obowiązującego planu zagospodarowania „Mistrzejowice - Księdza Jancarza” czyli terenu ZP-3 zieleń urządzona. Radny przypomina, że o zachowanie tego terenu jako przestrzeni rekreacyjnej mieszkańcy oraz Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice zabiegają od kilkunastu lat.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA