Zwierzęcy patrol

Czy specgrupa Straży Miejskiej zostanie oddelegowana do pomocy rannym, poszkodowanym w wypadkach zwierzakom? Takie rozwiązanie funkcjonuje już i dobrze się sprawdza w Warszawie i Łodzi. Kraków ma szanse być następny, do czego namawia radny Aleksander Miszalski. Z kolei radny Łukasz Wantuch chciałby rozgraniczyć płatności za parkowanie na osoby płacące podatki w Krakowie i resztę.

Zwierzęcy patrol
Fot. Magiczny Kraków

Mieszkańcy Krakowa zwracają się do radnego Aleksandra Miszalskiego z prośbą, by wzorem takich miast jak Łódź lub Warszawa zorganizować w Krakowie sekcję straży miejskiej, której zadaniami byłyby sprawy związane ze zwierzętami. W Łodzi, tzw. animal patrol ratuje zwierzęta poszkodowane w wypadkach, realizuje zgłoszenia dotyczące zwierząt błąkających się bez opieki oraz zajmuje się zwierzętami zaniedbywanymi przez właścicieli. Funkcjonariusze dysponują również najlepszym sprzętem do tego typu interwencji oraz zostali w zakresie tych działań specjalnie przeszkoleni. Radny prosi o przeanalizowanie, czy nie byłoby możliwe wyspecjalizowanie niektórych strażników w tego typu działaniach, tak by były one jeszcze szybsze i skuteczniejsze.

Jak pisze w kolejnej interpelacji radny Miszalski, mieszkańcy Zabłocia skarżą się, że po roku od oddania do użytku parku na Zabłociu jest on w złym stanie. Na terenie parku da się za zaobserwować: złamane i do tej pory nie wymienione drzewo, usychające dęby, które kosztowały kilkadziesiąt tysięcy złotych, odpadające nawierzchnie z desek, zniszczony hamak (zaraz po oddaniu parku i nie naprawiony), wyschnięte byliny, zachwaszczenia, drzewa posadzone pod koronami innych starych drzew, zasypywanie nowych drzew gruzem podczas przebudowy Zabłocia. Radny prosi o wystąpienie do wykonawcy o naprawienie tych szkód lub przywróceniem parku do stanu pierwotnego.

Do radnego Miszalskiego zgłosili się także mieszkańcy ul. Felicjanek, którzy mają problem z funkcjonującym na tej ulicy lokalem „Cafe Szafe”. Goście lokalu notorycznie zakłócają porządek nocny spożywając alkohol w godzinach nocnych poza miejscem do tego wyznaczonym. Radny prosi o skierowanie w okolicę lokalu patrolu straży miejskiej oraz próbę podjęcia rozmowy z właścicielem lokalu, by doprowadzić do sytuacji, w której po godzinie 24 drzwi do niego będą zamknięte, alkohol będzie spożywany wewnątrz, a mieszkańcy okolicznych ulic będą mogli spokojnie spędzić noc.

W imieniu społeczności lokalnej skupionej wokół Antykwariatu Abecadło radny Aleksander Miszalski zwrócił się z prośbą o wstrzymanie, w miarę możliwości, wycinki drzew rosnących na tyłach kamienicy przy ul. Tadeusza Kościuszki 18 i sąsiadującym terenie Klubu Nadwiślan. Mieszkańcy proszą, aby szczególną ochroną objąć ogromne drzewo - klon, który na wysokości 130 cm od ziemi ma 210 cm obwodu pnia. W imieniu mieszkańców radny pyta też czy ten ogromny, zdrowy klon można uznać pomnikiem przyrody i tym samym objąć pełną ochroną prawną i konserwatorską? 

W swojej ostatniej interpelacji radny Miszalski poprosił o informację, na jakim etapie znajduje się obecnie opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rogatka Warszawska”. Mieszkańcy tego rejonu zaniepokojeni pierwotnymi planami inwestycyjnymi wokół Lunety Warszawskiej z niecierpliwością oczekują na plan i dopytują, kiedy pojawi się on w porządku obrad Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

W związku z dyskusją dotyczącą strefy płatnego parkowania radny Łukasz Wantuch prosi o zwrócenie się do zespołu radców prawnych UMK z pytaniem, czy można wprowadzić rozgraniczenie płatności za parkowanie na osoby płacące podatki w Krakowie, czyli posiadające Kartę Krakowską, i resztę.  - Skoro takie rozgraniczenie jest możliwe w przypadku komunikacji zbiorowej, czyli opłat za bilety, czy możliwe jest zatem wprowadzenie analogicznego rozwiązania w przypadku komunikacji indywidualnej? – pyta radny.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA