Komunikat archiwalny

Informacja dla kierowców autokarów na czas ŚDM 2016

Informacja dla kierowców autokarów na czas ŚDM 2016
Fot. Magiczny Kraków

I. W ramach rejestracji uczestnictwa ŚDM

 1. Kierowca autokaru winien posiadać identyfikator wydany przez Komitet Organizacyjny na którym znajdują się numer parkingu, jego lokalizacja, numer rejestracyjny pojazdu oraz dodatkowe informacje (np. telefon kontaktowy). Dodatkowe informacje można uzyskać w Komitecie Organizacyjnym ŚDM, pod numeremi telefonów: 12 446 73 33, +48.504932670.
 2. Identyfikatory będą wydawane przez Komitet Organizacyjny ŚDM za pośrednictwem parafii oraz w Centrach Informacyjno-Rejestracyjnych (czynne 24h) w następujących lokalizacjach:
 • CIR 1 parafia św. Jadwigi Władysława Łokietka 60, Kraków
 • CIR 2 Parafia Chrystusa Króla al.29 Listopada 195, 31-241 Kraków
 • CIR 3 Parafia NMP z Lourdes ul. Misjonarska 37, 30-058 Kraków
 • CIR 4 Parafia Matki Bożej Dobrej Rady al. Dygasińskiego 44A, 30-820 Kraków
 • CIR 5 Parafia Matki Bożej Królowej Polskiul. Obrońców Krzyża 1, 31-831 Kraków - Bieńczyce
 • CIR 6 Balice, kapitana Mieczysława Medweckiego 1,32-083 Balice
 • CIR 7 Dworzec PKP Kraków (Plac im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 1, Kraków)
 • CIR 8 Kraków Płaszów ul. Prokocimska 51
 • CIR 9 Książ Wielki, 32-210 Książ Wielki
 • CIR 10 Miechów, (Rynek Muszkieterów) Marii Konopnickiej 30A, 32-200 Miechów
 • CIR 12 MOP Kępnica, 32-590 Libiąż
 • CIR 13 Morawica 32-084 Morawica (Orlen)
 • CIR 15 Wadowice, Marszałka Józefa Piłsudskiego 25,34-100 Wadowice
 • CIR 16 Tenczyn, Tenczyn 1,32-433 Lubień
 • CIR 17 Jawornik 447,32-400 Jawornik
 • CIR 18 Gorzków (Orlen), trasa A-4,32-700 Gorzków
 • CIR 19 Brzesko (32-800 Brzesko)
 • CIR 20 MOP Kłaj, 32, 32-015 Kłaj,
 • CIR 21 Złotniki, 52,32-125 Złotniki
 • CIR 22 Pyrzowice, Wolności 90,42-625 Ożarowice
 1. Identyfikator należy umieścić w miejscu widocznym za przednią szybą autokaru z prawej strony u dołu.
 2. Postój autokaru na danym parkingu możliwy jest wyłącznie na podstawie identyfikatora, którego numer jest zgodny z numerem parkingu.
 3. Ilość miejsc parkingowych w granicach miasta jest limitowana, a wprowadzone ograniczenia w ruchu mogą uniemożliwić swobodne poruszanie się po mieście. Planując przyjazd należy pozyskać identyfikator z Komitetu Organizacyjnego ŚDM. Brak identyfikatora może skutkować odesłaniem autokaru poza granice miasta.
 4. Szczegółowe oznaczenie numerów parkingów i ich lokalizacja http://zikit.krakow.pl/ogolne/202014,1787,komunikat,informacja_dla_kierowcow_autokarow_na_czas_swiatowych_dni_mlodziezy_2016.html  i na mapkach
  http://krakow.pl/komunikacja/201498,1846,komunikat,jak_poruszac_sie_po_krakowie__mapy_dla_pielgrzymow__pdf_.html
 5. Na parkingach patrole wojska i wolontariusze będą zabezpieczać porządek i kierować ruchem. Należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 6. Patrole wojska oraz wolontariusze będą między innymi :
 • sprawdzać identyfikatory uprawniające do wjazdu na parking,
 • zawracać pojazdy nie posiadające identyfikatora,
 • wyznaczać i kontrolowaćdziałania w zakresie porządkowym,
 • kierować ruchem w obrębie parkingu oraz na dojazdach do nich,
 • udzielać informacji w zakresie dojść do Miejsc Wydarzeń Centralnych.
 1. Autokary nie są dozorowane ( parking niestrzeżony ).
 2. Kierowcy muszą się dostosowywać do przepisów wynikających z tymczasowej organizacji ruchu, poleceń policji i innych służb porządkowych (w tym służb odpowiedzialnych za porządek na parkingu).
 3. Postój autokarów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 4. Na parkingach rotacyjnych (nie przeznaczonych na parkowanie autokarów ) nr. P-31 przy ul. Marii Dąbrowskiej oraz nr. P – 67 ( wjazd od ul. Armii Krajowej wyjazd na ul. Radzikowskiego) postój możliwy jest jedynie na czas wsiadania i wysiadania pielgrzymów (postój maksymalnie 15 minut). Następnie autokary mają obowiązek odjazdu.
 5. Zabrania się postoju autokarów na wjazdach i dojściach do posesji.
 6. Zabrania się wyrzucania nieczystości w miejscu parkowania autokaru (między innymi nieczystości z toalet autokarów, odpady komunalne).
 7. Z uwagi na utrudnienia i ograniczenia w ruchu drogowym na terenie miasta Krakowa - zaleca się zrzut nieczystości z toalet autokarowych zorganizować przed przyjazdem do Krakowa.
 8. Zaleca się tankowanie autokarów przed przyjazdem do Krakowa.
 9. Za wynikłe szkody w infrastrukturze spowodowane nie stosowaniem się do przepisów o ruchu drogowym oraz zaleceń niniejszej instrukcji odpowiada kierowca autokaru.
 10. Zabrania się parkowania autokaru w sposób ciągły powyżej 24 godzin na parkingach zlokalizowanych w ciągach ulic z uwagi na możliwość powstania uszkodzeń na jezdni.
 11. Pasażerowie autokarów powinni zapisać lokalizację parkingu aby nie było problemów z ich powrotem.
 12. Wyznaczone parkingi funkcjonują od 26.07.2016 do 31.07.2016r. do godz. 24.00.

II. Poza rejestracją uczestnictwa ŚDM

 1. Kierowcy autokarów biur turystycznych lub wynajętych przez biura zlokalizowane w strefach ograniczonego ruchu wjeżdżają autokarami do Krakowa na podstawie identyfikatora „PS” podpisanego przez przedstawiciela biura turystycznego. Identyfikator potwierdzony pieczątką i podpisem przedstawiciela biura należy umieścić w miejscu widocznym za przednią szybą z prawej strony u dołu.
 2. Kierowcy  autokarów dowożących gości  do hoteli, którzy posiadają rezerwację w hotelu znajdującym się w strefie ograniczonego ruchu oraz posiadają wyznaczony parking do zatrzymania się wjeżdżają do Krakowa jako mieszkańcy z identyfikatorem „M” wypełnionym przez przedstawiciela hotelu - pieczątka i podpis.
 3. Kierowcy autokarów turystycznych posiadający zarezerwowane parkingi na terenie Krakowa wjeżdżają do miasta na podstawie identyfikatora typu „P”. Identyfikator należy samodzielnie wypełnić i umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą autokaru z prawej strony u dołu. Kierowca powinien posiadać także potwierdzenie rezerwacji parkingu. Wjazd na parking wyłącznie w godzinach od 00:00 do godziny 10:00.
 4. Kierowcy autokarów nieposiadający zarezerwowanych parkingów na terenie miasta Krakowa mogą skorzystać wyłącznie z wyznaczonych przystanków turystycznych na czas ŚDM zlokalizowanych przy parkingach: P-2 ul. Jasnogórskiej, P-26 ul. Srebrnych Orłów, P-30 ul. Kocmyrzowska, P-9 ul. Ptaszyckiego, P-22 ul. Stojałowskiego, P-23 ul. Ćwiklińskiej. Postój na wyznaczonym przystanku max. 10 min.
 5. Wzory wszystkich identyfikatorów można znaleźć tu: http://krakow.pl/komunikacja/200567,1846,komunikat,wzory_zezwolen_uprawniajacych_do_wjazdu_w_wyznaczone_strefy.html.
 6. W przypadku dużych utrudnień w ruchu drogowym oraz dużej ilości pieszych poruszających się po ulicach Krakowa Policja podejmie decyzję o niewpuszczeniu pojazdów do miasta.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe