Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 38,13 µg/m3 PM10 - 39µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-20 14:00 PM10 - 44µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-20 14:00 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-20 14:00 PM10 - 42µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-20 14:00 PM10 - 56µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-20 14:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-30 12:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-20 08:00 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-20 14:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA