Komunikat archiwalny

Pierwszy rok kadencji [WIDEO]

30 listopada minie rok od rozpoczęcia czwartej kadencji na stanowisku prezydenta Jacka Majchrowskiego. Mijający rok stał pod znakiem inwestycji i przedsięwzięć, poprawiających komfort życia krakowian.

Pierwszy rok kadencji [WIDEO]
Fot. Wiesław Majka

- Głównym hasłem mojego programu wyborczego była poprawa jakości życia krakowian - skupienie się na drobniejszych inwestycjach i przedsięwzięciach, które sprawiają, że poczujemy się w naszym mieście komfortowo. To oczywiste, że całkowite rozliczenie realizacji programu wyborczego, na który głosowali krakowianie, jest możliwe po czterech latach. Jednak już ten pierwszy rok dowodzi, że zaproponowany przeze mnie program dla Krakowa jest realizowany – mówił Prezydent Jacek Majchrowski. Podczas spotkania z dziennikarzami w środę, 25 listopada, Jacek Majchrowski odniósł się zarówno do mijającego pierwszego roku obecnej kadencji, jak i do planów na 2016 rok.

OBYWATELE

Za wszystkich dziedzin życia miasta, ujętych w programie wyborczym, najpełniej już w pierwszym roku kadencji zostały zrealizowane te, które dotyczą partycypacji społecznej. W lipcu powołano do życia Miejskie Centrum Dialogu, którego głównym zadaniem jest wspieranie budowy aktywnego społeczeństwa obywatelskiego i koordynowanie procesów konsultacji społecznych. Przez ostatni rok przeprowadzono 25 konsultacji. Dyskusji poddano nie tylko kwestie związane z bieżącymi inwestycjami, ale też ochroną przyrody, edukacją, sprawami mieszkalnictwa, opieki nad bezdomnymi zwierzętami, reklamami w przestrzeni publicznej czy programami profilaktyki zdrowotnej. - Zgodnie z zapowiedziami poszerzyliśmy także zakres konsultacji społecznych i sposoby dotarcia do mieszkańców. Biuro Planowania Przestrzennego przeprowadziło w ciągu ostatniego roku ponad 60 dodatkowych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami. By ułatwić uczestnictwo zaczęliśmy stosować niestandardowe formy – konsultacje w namiotach rozstawionych w przestrzeni publicznej czy tramwaju – wyliczał Prezydent Majchrowski.

Od 3 sierpnia działa zapowiadane w programie wyborczym „Centrum Obywatelskie” – miejsce integrujące i wzmacniające organizacje pozarządowe i inicjatywy lokalne. Dowodem na zapowiadane zacieśnienie współpracy pomiędzy Miastem a organizacjami trzeciego sektora jest tegoroczny ranking „Rzeczpospolitej”, w którym Kraków, plasując się nie drugim miejscu, uzyskał jednak najwyższą spośród wszystkich polskich miast notę w kategorii „udział wydatków na organizacje pozarządowe”. W przypadku Krakowa to 4,4 całego budżetu miasta.

Prezydent Jacek Majchrowski przypomniał też o otwarciu kolejnego Punktu Obsługi Mieszkańca, tym razem w Galerii Bonarka. - Trwają rozmowy z kolejnymi właścicielami obiektów handlowych, wierzę więc, że do końca kadencji będziemy mogli się pochwalić się nowymi POM-ami – zapowiedział Jacek Majchrowski. Warto też wspomnieć, że Miasto stale rozszerza ofertę usług, które można załatwić przy okazji zakupów – także sobotnich. Od przyszłego tygodnia w POM-ach będzie można złożyć wniosek o wymianę pieca węglowego.

- To, że już w pierwszym roku kadencji udało się zrealizować wszystkie punkty programu wyborczego, które zapisałem pod hasłem „Obywatele” to dowód, jak ważny dla mnie jest głos mieszkańców. Nie oznacza to jednak, że wykonaliśmy już całą pracę. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że partycypacji społecznej ciągle się uczymy – przyznał Prezydent. Wyraził jednocześnie nadzieję, że za trzy lata zostaną powołane do życia nie tylko wszystkie zapowiadane w kampanii wyborczej instytucje, ale przede wszystkim, że wspólnie zostaną wypracowane doskonale działające mechanizmy pozwalające mieszkańcom na współdecydowanie o wszystkich ważnych dla nich sprawach z życia miasta.

Loading the player...

EKOLOGIA, SPORT, ZDROWIE

Zeszłoroczna kampania wyborcza była w dużej mierze zdominowana przez dyskusję poświęconą  szeroko rozumianej ekologii i dbałości o zdrowie.

- O smogu mówimy w ostatnich dniach dużo – nie będę więc przypominał wszystkich realizowanych w tym roku inicjatyw – mówił Prezydent Miasta. Zaznaczył, że podpisane w tym roku umowy na wymianę pieców pozwolą na likwidację 1400 palenisk węglowych i ponad 1300 kotłowni. W przyszłorocznym budżecie na walkę z niską emisją zapisano rekordową kwotę 125 mln zł. - Jako priorytet traktujemy likwidację pieców węglowych w budynkach komunalnych. W ubiegłym roku ponad 100 pieców, w tym ok. 130. Do końca tej kadencji wszystkie budynki komunalne będą miały ogrzewanie ekologiczne – zapowiedział Jacek Majchrowski.

Zgodnie z zapowiedzią, wykonany został krok w stronę uporządkowania spraw związanych z zielenią. Od lipca tego roku rozpoczął działalność Zarząd Zieleni Miejskiej. - W projekcie przyszłorocznego budżetu zakładamy ok. 80 mln zł na szeroko rozumianą zieleń, z czego połowa będzie przeznaczona na wykupy terenów pod zieleń, a reszta na bieżącą pielęgnację, rewitalizację i zakładanie nowych parków – wyliczał Prezydent Miasta. Największym przedsięwzięciem będzie urządzenie Parku Zakrzówek - ok. 50 ha parku wraz z kompleksem rekreacyjno-sportowym.

Przez 12 miesięcy przybyło też w Krakowie miejsc, gdzie młodzi – i nie tylko – krakowianie mogą rozwijać swoje sportowe pasje. - Zmodernizowaliśmy aż 18 boisk przy placówkach oświatowych. Część z nich zyskało nie tylko nową nawierzchnię, ale też bieżnie lekkoatletyczne, małe trybuny, czy oświetlenie i monitoring – wymieniał Prezydent Miasta. Prace modernizacyjne trwały przez ostatni rok także w obiektach należących do klubów sportowych m. in. Hutnika, gdzie wykonano termomodernizacje hali, KS Bieżanowianka (boisko treningowe), Grębałowianka (ścianka tenisowa – treningowa).

- Niebawem rozpoczniemy inwestycję od lat oczekiwaną przede wszystkim przez sportowców niepełnosprawnych – Halę 100-lecia Cracovii. W tym roku zakończyliśmy wszelkie formalności związane z rozpoczęciem budowy oraz zagwarantowaliśmy jej współfinansowanie z budżetu ministerstwa sportu oraz Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – mówił Prezydent Majchrowski.

Priorytetowo traktowane były też kwestie opieki medycznej i zdrowia, przede wszystkim modernizacja szpitala Żeromskiego tak, by osiągnął on standard, którym już w tej chwili może się pochwalić szpital Narutowicza. Dzięki zrealizowanym inwestycjom dziś Miejski Szpital im. Żeromskiego ma najnowocześniejszy w całej Małopolsce Oddział Intensywnej Terapii oraz wyremontowany, przyjaznym dla małych pacjentów i ich rodziców oddział pediatryczny. Oba zadania kosztowały prawie 12 mln zł. - W przyszłym roku na szpital w Nowej Hucie chcemy wydać kolejne 13 mln zł – zaznaczył Jacek Majchrowski.

EDUKACJA, RODZINA, POMOC SPOŁECZNA

Ważnym elementem programu wyborczego Jacka Majchrowskiego były także kwestie wsparcia dla rodzin, pod względem miejsc w żłobkach i przedszkolach dla najmłodszych, sprawnie działającego systemu opieki społecznej, aktywizacji seniorów oraz inwestycji w budownictwo komunalne.

- W grudniu kończymy prace przy odbudowie przedszkola przy ul. Dekerta. To placówka, w której będą się mieścić cztery oddziały, czyli setka dzieci. Jesteśmy w tej chwili na różnym etapie przygotowywanie budowy trzech innych przedszkoli (oddanie do użytku w 2016 lub 2017 roku) - na ul. Babińskiego dla 150 dzieci, na ul. Kościuszkowców dla 150 dzieci, na os. Rżąka dla 100 dzieci oraz rozbudowy przedszkola przy ul. Emaus dla 75 dzieci. W trzech szkołach jesteśmy w trakcie adaptacji i dobudowy pomieszczeń na potrzeby oddziałów przedszkolnych – w sumie dla 200 dzieci – wyliczał Prezydent Krakowa. Do tego trzeba dodać także przystosowanie pomieszczeń na potrzeby oddziałów przedszkolnych – w tym roku w pięciu szkołach dla 125 dzieci. - W przyszłym roku zaplanowaliśmy wykonanie robót budowlanych w kolejnych 6 szkołach, dzięki czemu przygotowujemy miejsce dla kolejnych 350 dzieci – zaznaczył Prezydent Majchrowski. Te działania pozwolą na uzyskanie 1250 nowych miejsc najdalej do 2017 roku.

W porównaniu z 2014 rokiem w tym roku w Krakowie przybyło też 100 miejsc w żłobkach gminnych i 825 miejsc w żłobkach niepublicznych z dotacją gminną. - Prognozujemy, że W przyszłym roku przybędzie kolejne blisko 900 miejsc dotowane przez miasto i 50 miejsc gminnych – mówi Jacek Majchrowski.

W ciągu ostatniego roku w Krakowie otwarto 11 Centrów Aktywności Seniorów. - Rozmawiamy także z Młodzieżowymi Domami Kultury na temat otwierania kolejnych CAS-ów. Jednocześnie przygotowujemy regulamin konkursu „Działajmy razem”, którym chcemy wspierać najciekawsze inicjatywy uczniowskie realizowane wspólnie z osobami po 60. roku życia – wymienia Prezydent Majchrowski.

Jeżeli chodzi o mieszkania komunalne, w tym roku Miasto zakupiło 67 lokali – 44 od Skarbu Państwa, 21 na rynku pierwotnym i 2 od spółdzielni mieszkaniowej. W przyszłym roku rozpoczną się prace budowlane przy ul. Przyzby i Zalesie, gdzie powstanie docelowo 350 mieszkań, żłobek oraz dom kultury. Przygotowano także część dokumentacji pozwalającej na rozpoczęcie w przyszłym roku inwestycji przy ul. Wańkowicza. Jednak najszybciej nowi lokatorzy wprowadzą się do bloku przy ul. Mały Płaszów. - W przyszłym roku oddamy tam do użytkowania 48 nowych mieszkań. Dodatkowo w przyszłorocznym projekcie budżetu zaproponowałem przeznaczenie 3 mln zł na zakup mieszkań – zaznaczył Prezydent Krakowa.

Nie zapomniano też o inwestycjach dotyczących placówek kulturalnych. W przyszłorocznym projekcie budżetu Prezydent zaproponował zarezerwowanie środków zarówno na oczekiwane od lat Muzeum Podgórza czyli Zajazd św. Benedykta, jak i na pierwsze wyposażenie oddziału Muzeum Historycznego na Bielanach czyli Thesaurus Cracoviensis, w którym już praktycznie zakończyliśmy prace budowlane.

INWESTYCJE

Zgodnie z zapowiedziami, aktualna kadencja Jacka Majchrowskiego miała stać pod znakiem drobniejszych, bliższych mieszkańcom zadań inwestycyjnych. I tak też wyglądał pierwszy rok, choć nie zabrakło większych projektów. - Oddano do użytkowania najdłuższą tramwajową estakadę w Polsce na odcinku Lipska – Wielicka, zakończono przebudowę linii tramwajowej wraz z układem drogowym między rondem Mogilskim a placem Centralnym – wyliczał Prezydent Miasta. Przebudowano także ulice Podwale i Dunajewskiego, gdzie wprowadzono ruch jednokierunkowy dla samochodów. – Kontynuowano program rewitalizacji ulic i placów w centrum miasta, została przebudowana ul. Wiślna i Św. Anny oraz Rynek Podgórski – mówił Jacek Majchrowski. Wybudowano także układ komunikacyjny dla obsługi Centrum Jana Pawła II. Z udziałem środków miejskich powstał zbiornik retencyjny w Bieżanowie chroniący mieszkańców tego obszaru przed powodzią. Wreszcie, zakończono budowę Ekospalarni, obiektu będącego ostatnim elementem zintegrowanego systemu gospodarki odpadami w Krakowie.

Kraków - Nowa Huta Przyszłości przestała być hasłem, a staje się konkretnym, realizowanym w Krakowie projektem. - Choć efekty tych prac będą widoczne dopiero wiele lat po zakończeniu obecnej kadencji samorządu wykonaliśmy pierwsze konkretne kroki. Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego powołaliśmy spółkę ‘Nowa Huta Przyszłości’. Ponadto, w realizację projektu zaangażowane są poszczególne wydziały i jednostki miejskie – mówił Prezydent Majchrowski. W tym miejscu wskazał na najkosztowniejszą przyszłoroczną inwestycję drogową przyszłego roku, czyli rozbudowę ul. Igołomskiej. To zadanie kluczowe w tej części miasta, także w kontekście projektu Kraków – Nowa Huta Przyszłości.

Warto wiedzieć także, że Wydział Gospodarki Komunalnej zajmuje się projektem „Rozbudowa infrastruktury pod Park Technologiczny Branice i Centrum Logistyczne”, który obejmuje wewnętrzny układ komunikacyjny strefy gospodarczej. Natomiast Biuro Planowania Przestrzennego jest już na zaawansowanym etapie przygotowania trzech planów zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu: Igołomska - Północ, Igołomska - Południe i Przylasek Rusiecki.

W mijającym roku ZIKiT zrealizował ponad 100 drobniejszych zadań inwestycyjnych, z czego 70 proc. to remonty dróg i chodników, a 30 proc. inwestycje w zieleń i oświetlenie. Do tego trzeba dodać kilkadziesiąt większych zadań związanych z utrzymaniem dróg – przede wszystkim remontów nakładkowych. - Tę politykę będę chciał kontynuować przez kolejne trzy lata. Znalazła ona zresztą odzwierciedlenie w projekcie przyszłorocznego budżetu, w którym w stosunku do mijającego roku spadają wydatki na duże inwestycje strategiczne, a rosną na mniejsze inwestycje programowe – zapewnił Jacek Majchrowski.

REFERNDUM

Prezydent Krakowa odniósł się także do realizacji postanowień referendalnych. Jeżeli chodzi o budowę metra, Miasto zleciło wykonanie analizy „Studium rozwoju systemu transportowego Miasta Krakowa, w tym budowy metra”. Wnioski z niej płynące poznamy na przełomie roku. - Jeżeli opracowanie wskaże na zasadność budowy metra, przygotowane zostaną koncepcja i studium wykonalności dla I linii – zapowiedział Jacek Majchrowski.

Co do budowy monitoringu wizyjnego: w mijającym roku zakończył prace zespół pracujący pod kierunkiem prof. Janiny Czapskiej z Uniwersytety Jagiellońskiego. - Przyjęliśmy już szczegółowy harmonogram, który zakłada zakończenie tej inwestycji w 2018 roku. W przyszłym roku planujemy rozbudowę sieci monitoringu, w dużej mierze z myślą o Światowych Dniach Młodzieży, a zamontowane nowe kamery staną się w przyszłości częścią nowego systemu – mówił Prezydent Majchrowski.

Zgodnie z wolą mieszkańców wyrażoną w referendum, rozwijano też infrastrukturę rowerową. Największą tego rodzaju inwestycją w tym roku była dwukilometrowa ścieżka, biegnąca po estakadzie Lipska-Wielicka. Do końca roku lista zrealizowanych zadań wydłuży się o drogę dla rowerów w ulicy Boruty-Spiechowicza, wzdłuż ul. Wadowickiej (od ronda Matecznego do Brożka) oraz na ul. Wielickiej. Budowa kolejnych dróg została wpisana do projektu przyszłorocznego budżetu. To inwestycje, które będą finansowane z budżetu miasta oraz w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Prezydent Jacek Majchrowski zwrócił też uwagę na inne wprowadzane udogodnienia dla rowerzystów: przybywa w Krakowie ulic z wydzielonym kontrapasem, w tym roku zamontowano 700 nowych stojaków dla rowerów, a inwestycją w bezpieczeństwo rowerzystów i jednocześnie nowością w Krakowie są także śluzy dla rowerzystów.

GALERIA:

konfe

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA