Stan powietrza dobry umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 46,43 µg/m3 PM10 - 79µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-22 06:00 PM10 - 39µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-22 06:00 PM10 - 34µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-22 06:00 PM10 - 40µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-22 06:00 PM10 - 78µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-22 06:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-22 06:00 PM10 - 34µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-22 06:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA