Stan powietrza zły niekorzystny 255,192,0 niekorzystny 255,192,0 niekorzystny 255,192,0 zły 255,0,0 zły 255,0,0 zły 255,0,0 zły 255,0,0 255,0,0 PM10 - 142,14 µg/m3 PM10 - 128µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-18 23:00 PM10 - 118µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-18 23:00 PM10 - 121µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-18 23:00 PM10 - 146µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-18 23:00 PM10 - 185µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-18 23:00 PM10 - 153µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-18 23:00 PM10 - 144µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-18 23:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA