Podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a TAURON Sprzedaż sp. z o.o. w sprawie likwidacji i wymianie palenisk węglowych

23 czerwca 2016
foto - W. Majka
Kopiuj link