Jubileusz 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych, uroczystości w Teatrze im. Juliusza Słowackiego

21 września 2017
foto - W. Majka
Kopiuj link