Podpisanie porozumienia między Gminą Miejską Kraków a Uniwersytetem Rolniczym w sprawie budowy grzebowiska małych zwierząt

9 lutego 2016
foto - W. Majka
Kopiuj link