Uroczystość zdania obowiązków przez nadinsp. Mariusza Dąbka oraz wprowadzenia insp. Tomasza Miłkowskiego na stanowisko komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie

2 lutego 2016
foto - W. Majka
Kopiuj link