Identyfikacja i charakterystyka źródeł hałasu

Ruch samochodowy

Kraków przecinają poniższe drogi samochodowe :

• autostrady:

  - autostrada nr A4,

• drogi krajowe:

  - droga krajowa nr 4,

  - droga krajowa nr 7,

  - droga krajowa nr 44,

  - droga krajowa nr 75,

  - droga krajowa nr 79,

  - droga krajowa 94,

• drogi wojewódzkie:

  - droga wojewódzka nr 776,

  - droga wojewódzka nr 780,

  - droga wojewódzka nr 794,

• około 120 ulic o statusie dróg powiatowych,

• około 1650 ulic o statusie dróg gminnych.

Na obszarze miasta największy wpływ na klimat akustyczny mają drogi krajowe, wojewódzkie i autostrada A4, które charakteryzują się dużym natężeniem ruch wciągu całej doby. Spory udział w kształtowaniu klimatu akustycznego mają także drogi, których strukturę ruchu charakteryzuję duży udział pojazdów ciężkich, a także drogi wzdłuż, których zlokalizowane są torowiska tramwajowe. Drogi dojazdowe, głównie gminne charakteryzuję duża zmienność natężenia ruchu w ciągu doby, ruch jest największy podczas dnia, a w czasie nocy spada znacząco. Charakteryzują się także mniejszym udziałem pojazdów ciężkich (z wyjątkiem pojazdów komunikacji miejskiej).

Stopień zagrożenia hałasem obszarów położonych wokół dróg jest zależny od struktury ruchu, rodzaju drogi, stanu i rodzaju nawierzchni, ale także ukształtowania terenu. Na stopień zagrożenia hałasem wpływa również sposób użytkowania terenu i typ zabudowy zlokalizowanej wokół dróg oraz sposób jej zagospodarowania i użytkowania.

W ramach map akustycznych wyznaczono odcinki ulic, dla których konieczne będzie opracowanie map: wszystkie ulice w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich oraz autostrada A4, a także najbardziej obciążone ulice powiatowe i gminne, (łącznie około 475 ulic).

Rys.1 Lokalizacja ulic, dla których opracowano mapy akustyczne na terenie Miasta Krakowa

 

Ruch tramwajowy

Sieć tramwajowa w Krakowie obejmuję 27 linii, zakończone 23 pętlami. W Krakowie sieć obejmuję 3 zajezdnie tramwajowe: Zajezdnia Nowa Huta, Zajezdnia Podgórze, Zajezdnia św. Wawrzyńca. Tramwaje kursują z zróżnicowaną częstotliwością na różnych liniach pomiędzy godziną 04:00 rano a 00:30 w nocy. Lokalizacje linii tramwajowych przedstawiono na rysunku poniżej. Niniejsze opracowanie obejmuję także nową linie tramwajową na Kampus UJ, która obecnie jest w budowie, tramwaje kursują na razie do przystanku Ruczaj.

W związku z godzinami kursowania tramwajów w Krakowie, hałas tramwajowy oddziałuje na obszary otaczające linie tramwajowe głównie w porze dnia i wieczoru. Największe oddziaływanie występuje w centrum miasta, w związku z gęsta siecią tramwajową i zwiększoną częstotliwością przejazdów oraz zabudową położoną blisko torowisk. Na hałas tramwajowy ma wpływ rodzaj i stan torowiska, a także rodzaj taboru. Na stopień zagrożenia hałasem ma wpływ także zabudowa i sposób jej zagospodarowania i użytkowania.

Rys.2 Lokalizacja linii tramwajowych, dla których opracowano mapy akustyczne na terenie Miasta Krakowa

 Lokalizacja linii tramwajowych, dla których opracowano mapy akustyczne na terenie Miasta Krakowa

 

Ruch kolejowy

Na terenie Krakowa krzyżują się następujące linie kolejowe:

- nr 8 Kraków Główny – Warszawa Zachodnia,

- nr 91 Kraków Główny – Medyka,

- nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim,

- nr 95 Kraków Mydlniki – Podłęże,

- nr100 Kraków Mydlniki – Gaj,

- nr 109 Kraków Bieżanów – Wieliczka,

- nr118 Kraków Mydlniki – Balice,

- nr133 Kraków Główny – Ząbkowice.

Dodatkowo na terenie Krakowa znajdują się następujące łącznice kolejowe:

- nr 601 Kraków Przedmieście - Kraków Towarowy,

- nr 602 Kraków Przedmieście - Kraków Olsza,

- nr 603 Kraków Prokocim Towarowy (rejon PrD) - Kraków Bonarka,

- nr 604 Kraków Płaszów - Kraków Prokocim Towarowy (rejon PrA),

- nr 605 Kraków Płaszów - Kraków Prokocim Towarowy (rejon PrB),

- nr 606 Kraków Prokocim Towarowy (rejon PrB) - Kraków Bieżanów,

- nr 607 Raciborowice – Dłubnia.

Hałas kolejowy jest generowany wzdłuż linii kolejowych, a także dworców kolejowych. Największy wpływ na terenie miasta na klimat akustyczny ma dworzec Kraków Główny i Kraków Płaszów oraz linie kolejowe na trasach:

- Kraków Główny – Dąbrowa Górnicza,

- Kraków Płaszów – Oświęcim,

- Kraków Główny – Warszawa Zachodnia,

- Kraków główny – Medyka.

Na stopień zagrożenia hałasem kolejowym wpływa struktura ruchu, rodzaj torowiska oraz jego stan. Większy udział pociągów towarowych w strukturze ruchu powoduje zwiększenie wpływu linii kolejowych na klimat akustyczny. Na stopień zagrożenia hałasem wpływa także prędkość pociągów, ukształtowanie i użytkowanie terenu wokół źródeł hałasu, oraz zabudowa wraz ze sposobem jej zagospodarowania i użytkowania.

Pomiary hałasu kolejowego podczas opracowania Map Akustycznych Krakowa wykonano przy ośmiu głównych liniach: nr 8, nr 91, nr 94, nr 95, nr 100, nr 109, nr 118 i nr 133 (rys. 2.3), a także na powyższych łącznicach kolejowych. Równocześnie z pomiarami akustycznymi prowadzono pomiary natężenia, struktury ruchu i prędkości pociągów. Pomiary towarzyszące natężenia ruchu kolejowego realizowane były metodą ręczną przez zliczanie liczby pojazdów przejeżdżających przez badany przekrój pomiarowy.

Rys.3 Lokalizacja linii kolejowych, dla których opracowano mapy akustyczne na terenie miasta Kraków

 Lokalizacja linii kolejowych, dla których opracowano mapy akustyczne na terenie Miasta Krakowa

 

Obszary przemysłowe

Poniżej przedstawiono listę 18 obszarów, dla których opracowano mapę hałasu przemysłowego. Obszary obejmują właściwie 7 zakładów przemysłowych oraz 11 centrów handlowych wraz z parkingami. Największe oddziaływanie pochodzi od zakładu ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie zlokalizowanego na terenie dzielnicy Nowa Huta, oraz położona na terenie dzielnicy Czyżyny Elektrociepłownia Kraków S.A., ponieważ są to zakłady pracujące całą dobę. Pozostałe zakłady położone są w większości w środkowej i południowej części miasta.

Centra handlowe zlokalizowane na terenie miasta oddziałują głównie (w związku z godzinami pracy) w porze dnia i wieczoru. Hałas związany z ich działalnością pochodzi głównie od ruchu samochodowego na terenie parkingów.

W związku z niewielka liczbą zakładów i obszarów, zlokalizowanych w oddaleniu od zabudowy wrażliwej akustycznie hałas przemysłowy nie ma znaczącego wpływu na klimat akustyczny miasta

Rys.4 Lokalizacja obszarów i zakładów przemysłowych, dla których opracowano mapy akustyczne na terenie Miasta Krakowa

 Lokalizacja obszarów i zakładów przemysłowych, dla których opracowano mapy akustyczne na terenie Miasta Krakowa

Lista obszarów i zakładów przemysłowych na terenie Miasta Krakowa dla których opracowano mapy akustyczne.

1. Bonarka City Center, ul. Kamieńskiego 11, Kraków

2. Galeria Kazimierz ,ul. Podgórska 34, Kraków

3. Centrum handlowe M1, Al. Pokoju 67, Kraków

4. CH Zakopianka, ul. Zakopiańska 62, Kraków

5. Kraków Plaza, Al. Pokoju 44, Kraków

6. TESCO Polska Sp. z o.o., ul. Kapelanka 56, Kraków

7. TESCO Polska Sp. z o.o., ul. Wielicka 259, Kraków

8. Cegielnia „Biegonice-Zesławice" Spółka z o.o., ul. G. Morcinka 5, Kraków

9. Cegielnia „Bonarka" Sp. z o.o., ul. Fredry 4, Kraków

10. Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek Biomed S.A., ul. Sosnowa 8, Kraków

11. Polskie Zakłady Zbożowe „PZZ" S.A. w Krakowie, ul. Ładna 27, Kraków

12. Philip Morris Polska S.A., al. Jana Pawła II 196, Kraków

13. Elektrociepłownia „Kraków" S.A., ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków

14. Centrum Handlowe Czyżyny, ul. Medweckiego 2, Kraków

15. Centra Handlowe Jasnogórska - Conrada, Kraków

16. Krokus, ul. Bora-Komorowskiego 37, Kraków

17. Castorama, Alma, BRW ul. Pilotów 6, Kraków

18. ArcelorMittal Poland S.A., ul. Ujastek 1, Kraków *

 

* Obszar obejmuje 10 zakładów przemysłowych znajdujących się na terenie dawnej Huty im. T. Sendzimira: Krakodlew" S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „Metalodlew" S.A., Zakład Walcowniczy "Profil" S.A., Koksownia ArcelorMittal Poland S.A., Elektrociepłownia/ArcelorMittal Poland S.A., Instalacja do spiekania rud metali ArcelorMittal Poland S.A., Wydział Ciągłego Odlewania Stali - ArcelorMittal Poland S.A., Walcownia gorących blach – ArcelorMittal Poland S.A., ArcelorMittal Pipes and Tubes Poland Sp. z o.o., Walcownia Zimna - ArcelorMittal Poland S.A.

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAREK STAPUREWICZ
Podmiot publikujący: Wydział Kształtowania Środowiska