Wykresy dotyczące stanu akustycznego środowiska

 

Powierzchnia miasta eksponowana na hałas drogowy LDWN

Wyk.1. Powierzchnia miasta eksponowana na hałas drogowy LDWN

 Powierzchnia miasta eksponowana na hałas drogowy LN

Wyk.2. Powierzchnia miasta eksponowana na hałas drogowy LN

 Powierzchnia miasta eksponowana na hałas tramwajowy LDWN

Wyk.3. Powierzchnia miasta eksponowana na hałas tramwajowy LDWN

 Powierzchnia miasta eksponowana na hałas tramwajowy LN

Wyk.4. Powierzchnia miasta eksponowana na hałas tramwajowy LN

 Powierzchnia miasta eksponowana na hałas kolejowy LDWN

Wyk.5. Powierzchnia miasta eksponowana na hałas kolejowy LDWN

 Powierzchnia miasta eksponowana na hałas kolejowy LN

Wyk.6. Powierzchnia miasta eksponowana na hałas kolejowy LN

 Powierzchnia miasta eksponowana na hałas przemysłowy LDWN

Wyk.7. Powierzchnia miasta eksponowana na hałas przemysłowy LDWN

 Powierzchnia miasta eksponowana na hałas przemysłowy LN

Wyk.8. Powierzchnia miasta eksponowana na hałas przemysłowy LN

 

 

Liczba mieszkańców narażonych na hałas drogowy LDWN

Wyk.9. Liczba mieszkańców narażonych na hałas drogowy LDWN

 

 

Liczba mieszkańców narażonych na hałas drogowy LN

Wyk.10. Liczba mieszkańców narażonych na hałas drogowy LN

 

 

Liczba mieszkańców narażonych na hałas tramwajowy LDWN

Wyk.11. Liczba mieszkańców narażonych na hałas tramwajowy LDWN

 

 

Liczba mieszkańców narażonych na hałas tramwajowy LN

Wyk.12. Liczba mieszkańców narażonych na hałas tramwajowy LN

 

 

Liczba mieszkańców narażonych na hałas kolejowy LDWN

Wyk.13. Liczba mieszkańców narażonych na hałas kolejowy LDWN

 

 

Liczba mieszkańców narażonych na hałas kolejowy LN

Wyk.14. Liczba mieszkańców narażonych na hałas kolejowy LN

 

 

Liczba mieszkańców narażonych na hałas przemysłowy LDWN

Wyk.15. Liczba mieszkańców narażonych na hałas przemysłowy LDWN

 

 

Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas drogowy LDWN

Wyk.16. Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas drogowy LDWN

 Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas drogowy LN

Wyk.17. Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas drogowy LN

 Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas tramwajowy LDWN

Wyk.18. Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas tramwajowy LDWN

 Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas tramwajowy LN

Wyk.19. Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas tramwajowy LN

 

 

Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas kolejowy LDWN

Wyk.20. Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas kolejowy LDWN

 Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas kolejowy LN

Wyk.21. Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas kolejowy LN

 

 

Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas przemysłowy LDWN

Wyk.22. Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas przemysłowy LDWN

 

Liczba osób narażonych na hałas drogowy przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu LDWN

Wyk.23. Liczba osób narażonych na hałas drogowy przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu LDWN


Liczba osób narażonych na hałas drogowy przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu LN

Wyk.24. Liczba osób narażonych na hałas drogowy przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu LN

 

Liczba osób narażonych na hałas tramwajowy przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu LDWN

Wyk.25. Liczba osób narażonych na hałas tramwajowy przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu LDWN

 

Liczba osób narażonych na hałas tramwajowy przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu LN

Wyk.26. Liczba osób narażonych na hałas tramwajowy przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu LN

 

Liczba osób narażonych na hałas kolejowy przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu LDWN

Wyk.27. Liczba osób narażonych na hałas kolejowy przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu LDWN

 

 Liczba osób narażonych na hałas kolejowy przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu LN

Wyk.28. Liczba osób narażonych na hałas kolejowy przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu LN

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAREK STAPUREWICZ
Podmiot publikujący: Wydział Kształtowania Środowiska