Historyczne widoki i plany Krakowa - Widok 5

WIDOK KRAKOWA OD POŁUDNIA, Z KOPCA KRAKUSA - PRZED 1600 r.

Historyczne widoki i plany Krakowa

Panorama zatytułowana "CRACOVIA MINORIS POLONIAE METEROPOLIS", rytowana przez Jakoba Hoefnagela według rysunku Egidio van der Rye, zamieszczona została w wydanym w 1617 r. w Kolonii dziele "Civitates orbis terrarum".Przedstawia widok z kopca Krakusa: dwóch lisowczyków wchodzi na wzgórze Lasoty, pozostawiając za sobą niezabudowane tereny dzisiejszego Podgórza, odnogę Wisły zwaną "Nowa Wisła" (później: "Zakazimierka"), a po jej drugiej stronie miasto Kazimierz z "miastem żydowskim" we wschodniej części. Widoczne kościoły: Bożego Ciała ("D") i św. Katarzyny ("E"). Głębiej, wyodrębnione zarysowanymi murami obronnymi z basztami i bramami, miasto Kraków z kościołem Mariackim ("H"), ratuszem ("F") oraz kościołami św. Trójcy OO. Dominikanów ("G") i św. Andrzeja ("N") na trakcie prowadzącym ku dominującemu nad całością wzgórzu wawelskiemu. Od tej strony widoczne wschodnie skrzydło zamku ("A") oraz południowy fragment katedry z górnymi częściami jej wież ("B").

Reprodukcja ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Powrót

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Redaktor Techniczny - Redakcja MPI
Podmiot publikujący: