Historyczne widoki i plany Krakowa - Widok 6

WIDOK KRAKOWA OD PÓŁNOCNEGO ZACHODU - XVII/XVIII W.

 

Historyczne widoki i plany KrakowaBłędne, bo lustrzane, odbicie repliki widoku M. Meriana z 1619 r. Stąd odwrotne usytuowanie zespołów urbanistycznych - po lewej stronie Kazimierz i zakole Wisły z Wawelem, po prawej wieże Kościoła Mariackiego i Kleparz.
Z lewej strony - w rzeczywistości winno być po stronie przeciwległej - za Starą Wisłą i zabudowaniami Kazimierza, uwidocznione Krzemionki, znajdujące się za głównym korytem Wisły (Nowa Wisła - Zakazimierka), na panoramie niewidocznej. Na wzgórzu Lasoty wyrysowany kościółek św. Benedykta, w kształcie po przebudowie z 1598 r., nadającej mu barokowa formę. Corocznie po Wielkanocy odbywa się w tym rejonie festyn ludowy zwany "Rękawką", połączony z odpustem. Nazwa festynu związana z  podaniem, iż lud usypując kopiec Krakusa, nosił ziemię w rękawach. Obyczaj Rękawki upamiętnia stypę pogrzebową ku czci Kraka, która miała się odbyć po usypaniu kopca, ale stanowi też reminiscencję obchodzonego na terenie całej Słowiańszczyzny  pogańskiego święta wiosny, podczas którego sadzono krzewy, przeznaczone na schronienie dla dusz, występujących pod postacią ptaków (stąd symbolika "drzewka życia"). Wyrysowany na panoramie kopiec Krakusa zwieńczony jest bliżej nieokreśloną budowlą, o której wiadomo tylko tyle, że przed wiekami istniała.


Reprodukcja ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie.

Powrót

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Redaktor Techniczny - Redakcja MPI
Podmiot publikujący: