Historyczne widoki i plany Krakowa - Plany z XX wieku i współczesne

PLAN STOŁECZNEGO MIASTA KRAKOWA - 1933

Historyczne widoki i plany Krakowa - Plany z XX wieku i współczesne

Nietypowy plan, zawierający wyrysowanie nie tylko istniejących, ale także planowanych osiedli i ulic - istniejące są koloru białego, a planowane koloru tła planu. Widoczne jest to na Dębnikach, gdzie uwzględniono plan regulacyjny dla tej dzielnicy pochodzący jeszcze z 1925 r. (zrealizowany zostanie w latach 1933-35 tylko projekt Osiedla Legionistów przy ul. Praskiej, przemianowanego w 1951 r. na Osiedle Robotnicze). Podobnie taką projekcję przyszłości uczyniono w dzielnicach Czarna Wieś, Nowa Wieś i Łobzów, gdzie plany urządzenia nowych ulic częściowo zostały zrealizowane, jak również w obrębie Osiedla Oficerskiego na północ od ul. Mogilskiej - tu najpełniejsza realizacja, choć w nieco zmienionym kształcie układu ulic. Na planie już uwzględniono nadane w 1932 r. bezimiennej drodze wzdłuż Błoń (wytyczonej jeszcze w l. 30., określanej jako "Przedłużenie ul. Wolskiej") miano alei Marszałka Ferdynanda Focha; w r. 1951 zostanie przemianowana na al. Aleksandra Puszkina, aby w r. 1990 powrócić do nazwy pierwotnej. Natomiast ulica Wolska (od wsi zwanej ongiś Wolą Chełmską, a od XVI w. Justowską) właśnie w roku wydania planu uzyska nową nazwę, ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego. W 1948 r. zmieniono nazwę na ul. Manifestu Lipcowego, a w r. 1990 powrócono do nazwy poprzedniej.

Reprodukcja ze zbiorów prywatnych.

Powrót

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Redaktor Techniczny - Redakcja MPI
Podmiot publikujący: