Historyczne widoki i plany Krakowa - Plany z XX wieku i współczesne

PLAN MIASTA KRAKOWA K. MAŁECKIEGO - 1947 r.

Historyczne widoki i plany Krakowa - Plany z XX wieku i współczesne

Wprawdzie plan ten nie obejmuje swoim zakresem pełnych granic Krakowa, lecz zwraca uwagę swoją stylizowaną formą. Na Rynku Głównym wieża ratuszowa bez poaustriackiego budynku odwachu, który rozebrano w 1946 roku (w Sukiennicach na parterze jeszcze wtedy były herby miast ziem wschodnich Rzeczypospolitej, zastąpione w 1948 r. herbami miast ziem odzyskanych. Ciekawostką jest wyrysowanie na planie mostów w ich przedwojennym wyglądzie. Tymczasem zostały one zniszczone przez uciekających z Krakowa Niemców wieczorem 18 stycznia 1945 r. Most Dębnicki został wysadzony w powietrze; konkurs na projekt nowego mostu rozpisano dopiero w 1948 r., a jego budowę ukończono w 1951 r. Most Krakusa (nazwa oficjalna), powszechnie zwany III Mostem (łączy ul. Starowiślną z ul. Na Zjeździe) 18 stycznia 1945 r. uległ częściowemu zniszczeniu - wysadzono środkowe przęsło; odbudowano go dopiero w 1948 r. Most ten w 1971 r. został rozebrany, a w jego miejsce powstał Most Powstańców Śląskich. Natomiast Most im. J. Piłsudskiego, tzw. IV Most (łączy ul. Krakowską z ul. Legionów, obecnie Legionów Piłsudskiego), nadal noszący tę nazwę, został w 1945 r. wysadzony w powietrze, a obudowany w 1948 r. Niemcy wysadzili też dwa przęsła mostu kolejowego, które jeszcze w 1945 r., odbudowano. Niezależnie Niemcy zbudowali II Most Kolejowy (1942-1944) na trasie nowej, obwodowej linii kolejowej Mydlniki - Płaszów. Na planie wyrysowano ten most (na drewnianych palach) wraz z fragmentem linii kolejowej.

Reprodukcja ze zbiorów prywatnych.

Powrót

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Redaktor Techniczny - Redakcja MPI
Podmiot publikujący: