Historyczne widoki i plany Krakowa - Plany z XX wieku i współczesne

PLAN TURYSTYCZNY WIELKIEGO MIASTA KRAKOWA - 1947 r.

Historyczne widoki i plany Krakowa - Plany z XX wieku i współczesne

Kraków prawie dwa lata po II wojnie światowej. Urbanistycznie miasto wyszło obronną ręką z działań wojennych i okupacji. Jego obiekty nie tylko zachowały się, ale powstały nowe (m. in. osiedla mieszkaniowe w rejonie dzisiejszej ul. Królewskiej i Czarnowiejskiej, Hala Targowa na Grzegórzkach, Zakłady Telpod na Zabłociu, okrężna linia kolejowa zachód - wschód, odcinek obwodowej drogi od Ronda Matecznego do ul. Wielickiej). Plan obejmuje tereny przyłączone do Krakowa w roku 1941, ale czerwoną linią zaznaczono przebieg granicy sprzed wojny - formalne zaakceptowanie przez władze polskie poszerzonych przez okupanta granic Krakowa nastąpi w 1948 r. Uwzględniono aktualny od 1941 r. podział Krakowa, zwiększający liczbę 22 wytyczonych jeszcze w 1915 r. dzielnic katastralnych do 52. W roku 1947 postanowiono usunąć część linii tramwajowych z Rynku Głównego (całkowite usunięcie tramwajów z obrębu Plant nastąpi w 1952 r.), przystąpiono do likwidacji targowiska na Placu Szczepańskim, otwarto Halę Sportową przy ul. Zwierzynieckiej. To ostatni plan z "Wielkim Miastem Krakowem" w nazwie i pierwszy z orłem bez korony w herbie Miasta (przywrócenie korony nastąpi w roku 1991).

Reprodukcja ze zbiorów prywatnych.

Powrót

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Redaktor Techniczny - Redakcja MPI
Podmiot publikujący: