Bezpieczna podróż pociągiem

Jak unikać zagrożeń w podróży?

 

 • zachowaj szczególną ostrożność w miejscach, gdzie występuje duży tłok, np. na dworcach kolejowych, przystankach, w pojazdach komunikacji publicznej itp.,
 • bądź szczególnie ostrożny przy wsiadaniu i wysiadaniu z zatłoczonego pociągu,
 • w czasie podróży, zwłaszcza nocą, nie zostawiaj bagażu bez opieki – przede wszystkim torebek, podręcznych plecaków i neseserów,
 • torebki, podręczne torby i plecaki staraj się nosić z przodu lub pod ramieniem, z zamknięciem zwróconym w stronę swojego ciała,
 • w podróży noś przy sobie tylko niezbędną ilość pieniędzy,
 • jeżeli masz przy sobie większą kwotę, nie trzymaj jej w jednym miejscu, aby nie utracić całej sumy,
 • podróżując pociągiem, unikaj pustych przedziałów; staraj się też nie spać w trakcie podróży,
 • unikaj nocnych podróży, zwłaszcza w pustych wagonach i przedziałach,
 • w czasie podróży staraj się mieć przy sobie cenne przedmioty, pieniądze, czeki podróżne, dokumenty itp.,
 • nie przyjmuj poczęstunków od przypadkowo poznanych osób; obserwuj uważnie otoczenie – przestępcy mogą wykorzystać twoją nieuwagę,
 • bądź czujny wobec nieznanych Ci osób, nie zawieraj przygodnych znajomości,
 • ostrożnie traktuj szczególnie atrakcyjne propozycje współpracy, korzystne oferty zakupu towarów i usług itp.,
 • pamiętaj, że palenie papierosów jest dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach; zwróć uwagę na dokładne gaszenie niedopałków,
 • poinformuj obsługę pociągu o podejrzanie zachowujących się osobach,
 • jeżeli skradziono Ci dokumenty, karty płatnicze, bagaż lub inne przedmioty – jak najszybciej zgłoś ten fakt w najbliższej jednostce policji.

W razie wypadku:

 • w razie pożaru poinformuj o zdarzeniu pracowników kolei i służby ratownicze (o wypadku kolejowym należy poinformować bezzwłocznie, za pomocą wszelkich dostępnych środków),
 • jeżeli to konieczne, skorzystaj z gaśnicy będącej w wagonie,
 • udziel pierwszej pomocy poszkodowanym,
 • w razie konieczności, zatrzymaj pociąg hamulcem bezpieczeństwa,
 • jak najszybciej ewakuuj się z miejsca zagrożenia – jeśli to możliwe, wyjdź z pociągu lub przejdź do przodu (pożar postępuje od miejsca wystąpienia do końca pociągu),
 • przy wysiadaniu z pociągu uważaj na sąsiednie tory,
 • o ile to możliwe, wysiadaj na stronę, z której nie ma torów.

 

Pokaż metkę
Autor: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba publikująca: MARGERITA KRASNOWOLSKA
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe