Bezpieczna podróż samolotem

Jak unikać zagrożeń w podróży?

 

 • zachowaj szczególną ostrożność w miejscach, w których występuje duży tłok, zwłaszcza na lotniskach czy też w trakcie dojazdu na lotnisko w środkach komunikacji publicznej itp.; szczególną czujność zachowaj przy wsiadaniu i wysiadaniu z zatłoczonego autobusu czy pociągu,
 • w czasie podróży nie zostawiaj bagażu bez opieki – zwłaszcza torebek, podręcznych toreb, plecaków i neseserów,
 • torebki, podręczne plecaki i torby staraj się nosić z przodu lub pod ramieniem, z zamknięciem skierowanym w stronę własnego ciała,
 • w podróży przy sobie miej tylko niezbędną ilość pieniędzy,
 • jeżeli masz przy sobie większą sumę, nie trzymaj jej w jednym miejscu – zmniejsza to ryzyko ewentualnej utraty całej kwoty,
 • cenne przedmioty, pieniądze, czeki podróżne, dokumenty itp. przechowuj w bezpiecznych miejscach,
 • nie przyjmuj poczęstunków od przypadkowo poznanych osób; uważniej obserwuj otoczenie – przestępcy mogą wykorzystać twoją nieuwagę,
 • bądź czujny wobec nieznanych Ci osób, nie zawieraj przygodnych znajomości,
 • zachowaj ostrożność wobec szczególnie atrakcyjnych propozycji współpracy, korzystnych ofert zakupu towarów lub usług itp.,
 • jeżeli skradziono Ci dokumenty, karty płatnicze, bagaż lub inne przedmioty – pamiętaj, aby jak najszybciej to zgłosić w najbliższej jednostce policji,
 • sprawdź, czy w bagażu nie umieściłeś niebezpiecznych przedmiotów lub substancji – o wykładnię tego pojęcia zawsze możesz się zwrócić do przewoźnika jeszcze przed spakowaniem,
 • do odprawy zgłoś się odpowiednio wcześniej (przynajmniej 1,5 godz. przed odlotem),
 • na lotnisku zwracaj uwagę na pozostawione bez opieki bagaże i paczki – niezwłocznie informuj o takich faktach obsługę lotniska,
 • pilnuj, aby dzieci nie wzięły na pokład samolotu takich zabawek, jak np. sztuczne ognie czy petardy,
 • nie przyjmuj do przewozu paczek czy bagaży innych osób,
 • jeśli jesteś osobą palącą, pamiętaj, aby zarezerwować miejsce w samolocie w sekcji dla palących; palenie papierosów jest dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach – dotyczy to również toalet (zainstalowane są tam automatyczne gaśnice i czujniki dymu),
 • dokładnie zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa (umieszczona jest w kieszeni poprzedzającego fotelu) i uważnie wysłuchaj prezentowanych przez personel pokładowy zasad bezpiecznego zachowania oraz zasad postępowania na wypadek nagłego zdarzenia,
 • zwróć uwagę na rozmieszczenie wyjść awaryjnych,
 • jeżeli zauważysz coś niepokojącego, bezzwłocznie zgłoś to personelowi pokładowemu,
 • w przypadku wystąpienia zagrożenia nie panikuj, ale dokładnie wypełniaj polecenia obsługi,
 • wszelkie leżące luzem papiery, gazety, pisma powinny być wkładane do kieszeni poprzedzających foteli lub oddane obsłudze,
 • bagaż podręczny należy umieścić pod siedzeniem lub w specjalnie do tego przygotowanej górnej półce bagażowej (podczas lotu powinna być zamknięta).

 

Pamiętaj, że na pokład samolotu nie można wnosić ostrych przedmiotów, np. pilników do paznokci, nożyczek  zapakuj je wcześniej do walizki.

Nad bezpieczeństwem podczas lotu czuwa personel pokładowy, przeszkolony na wypadek wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń. Dokładne wypełnianie jego poleceń zapewnia właściwe zachowania w razie ewentualnego zagrożenia.

 

Pokaż metkę
Autor: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba publikująca: MARGERITA KRASNOWOLSKA
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe