Informacje i praktyczne wskazówki dotyczące PEM

Główne źródła sztucznych pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości to:

 • stacje bazowe telefonii komórkowej (GSM, UMTS, LTE);
 • telefony komórkowe, smartfony, itp.;
 • bezprzewodowe telefony stacjonarne typu DECT;
 • urządzenia z włączoną bezprzewodową łącznością: Bluetooth, Wi-Fi, WLAN, Wi-Max;
 • bezprzewodowe mierniki zużycia energii elektrycznej, wody, gazu (tzw. Smart Meters);
 • bezprzewodowa łączność profesjonalna TETRA;
 • radary: wojskowe, lotniskowych, meteorologicznych.

Jak można ograniczyć poziom zanieczyszczenia PEM?

Zgodnie z art. 86 Konstytucji RP „Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność
za spowodowane przez siebie jego pogorszenie”. Warto więc codziennymi czynnościami zadbać o  zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia sztucznymi PEM w najbliższym otoczeniu. Można to zrobić poprzez:

 • Ograniczanie rozmowy przez telefon komórkowy do niezbędnego minimum;
 • Wyłączanie w telefonie: Wi-Fi, Internetu mobilnego (3G/4G) i Bluetooth, synchronizacji danych, kiedy to możliwe (dzięki temu, dłużej wytrzyma również bateria).
 • Włączanie na noc w telefonie, tablecie trybu samolotowego tzw. Offline (telefon nadal będzie działał jak budzik).
 • Wyłączanie routera Wi-Fi, jeśli z niego się nie korzysta, zwłaszcza na noc (niektóre routery można zaprogramować, aby automatycznie wyłączały się o określonej godzinie).
 • Preferowanie Internetu przewodowego, a korzystanie okazjonalnie z Internetu mobilnego (łącze przewodowe, a zwłaszcza światłowodowe jest bezpieczniejsze, stabilniejsze i szybsze, niż bezprzewodowe).

Gdzie można uzyskać informacje o polach elektromagnetycznych?

Każdy ma prawo do pełnej informacji o stanie środowiska, w którym żyje, dlatego zapraszamy zainteresowanych mieszkańców na indywidualne rozmowy w sprawie PEM z ekspertem w Miejskim Centrum Dialogu, przy ul. Brackiej 10. Na dyżurach eksperta będzie można również składać wszystkie uwagi dotyczące problemu pól elektromagnetycznych w Krakowie, które zostaną przekierowane do odpowiedniego organu administracji samorządowej. Przewiduje się  możliwość wypożyczenia dozymetru PEM do osobistego pomiaru i określenia rzeczywistego narażenia na PEM oraz zidentyfikowania jego źródeł.

Mapa zawiera istotne dane m.in. moce anten i kierunki oddziaływania PEM. Każdy zainteresowany mieszkaniec, aby uzyskać potrzebne informacje, musi wybrać zakładkę: „Kształtowanie i ochrona środowiska”, a następnie z „listy warstw” po prawej stronie, zaznaczyć „stacje bazowe” i powiększyć skalę, aby zobaczyć kierunki rozchodzenia się głównych wiązek pól elektromagnetycznych. Klikając na ikonkę „Szukaj” można wpisać nazwę ulicy oraz numer budynku i sprawdzić lokalizacje najbliższych stacji bazowych telefonii komórkowych w okolicy.

Przykładową Mapę PEM zaprezentowano poniżej.

Informacja dotycząca stacji bazowych

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAREK STAPUREWICZ
Podmiot publikujący: Wydział Kształtowania Środowiska