Drzewa i krzewy w mieście - najczęściej zadawane pytania

Życie człowieka jest nierozerwalnie związane z otaczającą go przyrodą, w tym z drzewami i krzewami. Bardzo często jednak rosnące wokół nas drzewa i krzewy, wskutek niewłaściwego wyboru miejsca ich posadzenia, są powodem uciążliwości czy wręcz zagrożenia dla ludzi i obiektów budowlanych występujących w pobliżu. Jednocześnie z uwagi na funkcje przyrodnicze jakie spełniają są dobrem ogólnym objętym ochroną prawną na podstawie ustaw i rozporządzeń.

Miniprzewodnik „DRZEWA I KRZEWY W MIEŚCIE – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA" zawiera odpowiedzi na podstawowe wątpliwości i zagadnienia.

PLIK DO POBRANIA

W wersji rozszerzonej, obowiązujące przepisy dotyczące ochrony drzew i krzewów dostępne są w zakładce „Przepisy prawne w zakresie ochrony zieleni"

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA PUSTUŁKA
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe