Pomiary hałasu

Pomiary hałasu drogowego

W ramach prac nad Mapą akustyczną wykonane zostały pomiary hałasu drogowego w porze dnia, wieczoru i nocy, z równoczesnymi pomiarami natężeń ruchu w 200 punktach pomiarowych.

Sprawozdania z pomiarów -

Pomiary hałasu tramwajowego

Sieć tramwajowa w Krakowie obejmuje 27 linii, zakończone 23 pętlami. Badania hałasu tramwajowego wykonano w 57 punktach pomiarowych.

Sprawozdania z pomiarów -

Pomiary hałasu kolejowego

Pomiary hałasu kolejowego podczas opracowania Mapy akustycznej wykonano w 48 punktach położonych przy ośmiu głównych liniach: nr 8, nr 91, nr 94, nr 95, nr 100, nr 109, nr 118 i nr 133, a także na łącznicach kolejowych. Równocześnie z pomiarami akustycznymi prowadzono pomiary natężenia, struktury ruchu i prędkości pociągów. Pomiary towarzyszące natężenia ruchu kolejowego realizowane były metodą ręczną przez zliczanie liczby pojazdów przejeżdżających przez badany przekrój pomiarowy.

Sprawozdania z pomiarów -

Pomiary hałasu przemysłowego i komunalnego.

W ramach prac nad Mapą akustyczną wykonano pomiary w rejonie 18 obszarów - 7 zakładów przemysłowych oraz 11 centrów handlowych wraz z parkingami.

Sprawozdania z pomiarów -

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAREK STAPUREWICZ
Podmiot publikujący: Wydział Kształtowania Środowiska