Komunikat archiwalny

Trwa rekrutacja do przedszkoli

1 marca (piątek) rozpoczęła się elektroniczna rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2013/2014. Zapisy będą trwały do 2 kwietnia. Wyniki rekrutacji poznamy 12 kwietnia.

Trwa rekrutacja do przedszkoli
Foto: www.krakow.pl

„Oferta dla dzieci krakowskich, w wieku przedszkolnym, w publicznych przedszkolach i szkołach to 19 882 miejsc, w przedszkolach dotowanych niepublicznych i punktach przedszkolnych - 7 689 miejsc. W sumie oferta dla dzieci w Krakowie obejmuje łącznie około 27 570 miejsc" – poinformowała podczas wczorajszej (26 lutego, wtorek) konferencji prasowej Anna Okońska-Walkowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Spraw Społecznych. Dodała także, że w nowym roku szkolnym utworzonych będzie 200 nowych miejsc w przedszkolach samorządowych.

Ilość dzieci w roku szkolnym 2013/2014 w wieku przedszkolnym (roczniki: 2007-2010) urodzonych na terenie Krakowa wynosi 29 106 w tym 6 755 dzieci 6-letnich (rocznik 2007) i 7 537 dzieci 5-letnich (rocznik 2008). Dla nich przygotowano miejsca w przedszkolach i szkołach publicznych.

Elektroniczna rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, która rozpocznie się 1 marca (piątek) obejmuje 18 289 miejsc. Ciekawą ofertę codziennych zajęć przedpołudniowych (trwających 6 godzin) dla dzieci w wieku 3-4 lat (około 240 miejsc) posiadają również Młodzieżowe Domy Kultury. Przy elektronicznej rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Urząd Miasta Krakowa spodziewa się, że liczba dzieci zgłaszanych w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych samorządowych na rok 2013/2014 może wynosić ok. 20 000 (dla porównania w 2012 r. w I etapie rekrutacji dostępnych było 18 093 miejsc, w systemie zarejestrowano 19 717 dzieci, a miejsce znalazło 17 083 z nich).

Dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przewidziano 310 miejsc w przedszkolach samorządowych i szkołach. Również w przedszkolach publicznych dotowanych i niepublicznych są miejsca dla dzieci z orzeczeniami (około 90).

Wzorem ubiegłego roku dzieci sześcioletnie mogą pójść do I klasy szkoły podstawowej. Rodzice sami mogą zdecydować czy ich sześcioletnie dziecko rozpocznie naukę w klasie pierwszej czy w tzw. zerówce (w przedszkolu lub w szkole podstawowej).

W roku szkolnym 2014/2015 w klasach pierwszych rozpoczną naukę dwa roczniki (rocznik 2007 i 2008) wiąże się to z rekrutacją do szkół od 10 do 14 tysięcy dzieci. Rekomendowanym i optymalnym rozwiązaniem byłoby rozpoczęcie przez około 50% (3350) sześciolatków edukacji szkolnej w pierwszej klasie w roku szkolnym 2013/2014.

ZAPISY I KRYTERIA

W roku szkolnym 2013/2014 (tak jak w roku 2012/2013), dzieci uczęszczające do przedszkola/szkoły w procesie rekrutacji będą przyjmowane automatycznie, na podstawie składanych przez rodziców deklaracji.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej Kartę zapisu. Osoby nie mające dostępu do internetu mogą wypełnić ją odręcznie – karty są do pobrania w każdym przedszkolu od 1 marca (piątek). Niezależnie od sposobu wypełnienia Karty zapisu należy ją złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (wskazanej przez rodzica jako pierwszej) do 2 kwietnia (wtorek) do godz. 16:00. Nie złożenie w tym terminie wypełnionej Karty zapisu do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru spowoduje nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Podczas tegorocznej rekrutacji będą obowiązywały nowe kryteria dodatkowe opracowane na podstawie ankiety skierowanej do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Urząd Miasta Krakowa przygotował ankietę w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne zgłaszane wielokrotnie w trakcie rekrutacji do przedszkoli samorządowych. W ankiecie zaproponowano listę kryteriów dodatkowych, z których można było wybrać te, które rodzic uważa za najważniejsze oraz dodać swoje kryterium. Liczba głosów oddanych przez rodziców to łącznie 10 398. Z możliwości dodania swojego kryterium skorzystało 328 osób. Najczęściej pojawiającą się propozycją była deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu dłużej niż przez 5 bezpłatnych godzin i to kryterium zostało uwzględnione w rekrutacji. W sumie na liście znalazły się cztery nowe kryteria. Kryteria tzw. ministerialne pozostają bez zmian.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 12 kwietnia 2013 r. o godz. 9:00. Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych są dostępne na stronie internetowej www.portaledukacyjny.krakow.pl.

Od 15 do 30 kwietnia rodzice będą podpisywać umowy z przedszkolem, do którego dziecko dostało się w wyniku rekrutacji. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

 

KRYTERIA

ZASADY

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA FIEDOROWICZ-RAZMUS
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także