Ewidencja obiektów noclegowych

Zgodnie z Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późń. zm), przedsiębiorca zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w obiekcie niebędącym obiektem hotelarskim, jest obowiązany przed rozpoczęciem świadczenia usług zgłosić ten obiekt do ewidencji.

 

Na terenie Gminy Miejskiej Kraków ewidencję tychże obiektów oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Prezydent Miasta Krakowa.

Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów(campingów), domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.

Opis procedury wpisu do ww. ewidencji oraz formularze dokumentów znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Magdalena Brzostowska
Podmiot publikujący: Wydział Promocji i Turystyki