Przystanki turystyczne dla autokarów

Zasady korzystania z przystanków turystycznych na terenie Krakowa

Miejsca ograniczonego postoju dla autokarów turystycznych (do 10 min.), usytuowane w centrum Krakowa, przeznaczone są wyłącznie dla pojazdów dowożących zorganizowane grupy turystów, tzn. będące pod opieką osoby reprezentującej organizatora imprezy (zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych; Dz.U. z 2014 r. poz. 196). Miejsca ograniczonego postoju dla autokarów turystycznych są oznaczone znakiem D-18a („parking - miejsce zastrzeżone”) i tabliczką o treści: „Wyłącznie dla autokarów turystycznych. Postój maks. 10 min.”

 1. Do przystanku kierowca autokaru może podjeżdżać wyłącznie w celu dowiezienia lub zabrania oczekującej tam grupy turystów.
 2. Podczas postoju na przystanku należy wyłączyć silnik.
 3. Aby utrzymać płynność ruchu drogowego, kierowca powinien ruszyć z przystanku natychmiast po opuszczeniu lub wejściu pasażerów do autobusu. Czas postoju autokaru nie może przekraczać 10 minut.

Przystanki turystyczne dla autokarów

 1. ul. św. Wawrzyńca,
 2. ul. Zwierzyniecka,
 3. ul. św. Idziego,
 4. al. Daszyńskiego,
 5. ul. Straszewskiego,
 6. ul. Na Zjeździe,
 7. pl. Matejki,
 8. ul. Kopernika,
 9. ul. Krupnicza.

 

Przystanki turystyczne dla autokarów

Brak wyników wyszukiwania
Lista Twoich koszyków
 • Wyślij znajomemu
 • Dodaj do ulubionych