Prezydent daje, nie zabiera. Polemika z red. Bartoszem Dybałą z „Dziennika Polskiego”

W „Dzienniku Polskim” z 22 maja br. red. Bartosz Dybała obwieszcza Czytelnikom: „Prezydent zabiera pieniądze z Nowej Huty. Mieszkańcy są oburzeni”. Dla wzmocnienia tych hiobowych wieści dziennikarz powołuje się na zarządzenie PMK, nazywając je rozporządzeniem. Ale mniejsza o to.

Red. Dybała pomija bowiem w swoim artykule znacznie ważniejszą kwestię, jaką było podjęcie przez Radę Miasta Krakowa uchwały nr CI/2621/18 z 9 maja br. o zmianie uchwały  nr LXX/1013/2013 RMK z 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta (głosowało 42 radnych, 22 było za, 20 wstrzymało się od głosu). Tą uchwałą z 9 maja br. zatwierdzone zostały zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dotyczące przesunięcia środków finansowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi wieloletnimi.

Bez tej uchwały RMK Prezydent Miasta Krakowa nie mógłby wydać przywoływanego przez red. Dybałę zarządzenia (a nawet dwóch) z 11 maja.

Opisywane w „Dzienniku Polski” z 22 maja inwestycje - budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 85 i modernizacja stadionu piłkarsko-żużlowego KS Wanda – są właśnie inwestycjami wieloletnimi.

Zważywszy na informacje w tej sprawie przekazane red. Dybale przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, w których podkreśliliśmy znaczenie uchwały Rady Miasta Krakowa oraz zupełne pominięcie tej uchwały we wspomnianym artykule, dziennikarz dopuścił się poważnego niedopatrzenia. Chyba, że z góry założył sobie zaatakowanie Prezydenta Miasta Krakowa jako tego, który zabiera pieniądze z Nowej Huty.

Jak można jednak mówić o zabieraniu pieniędzy, jeśli w przypadku obu inwestycji – budowy hali sportowej przy SP 85 i stadionu Wandy - nikt nie przekreśla ich realizacji.

Racjonalizacja wydatków na inwestycje czy inne zadanie, przesuwanie środków nie jest w działalności Gminy niczym nowym, ani szczególnym.

Natomiast akurat Nowa Huta nie może w ostatnich latach narzekać na przychylność zarówno Prezydenta Miasta Krakowa, jak i radnych. Lista zrealizowanych inwestycji sportowo-rekreacyjnych, bo do takich chcemy się tutaj odnieść, jest bardzo długa, obejmuje budowę nowych kompleksów, krytych basenów, hal i boisk, modernizację stadionów, dotyczy wszystkich dzielnic Nowej Huty.

Przy odrobinie dobrej woli bardzo łatwo się o tym przekonać. Gorąco do tego zachęcamy również red. Bartosza Dybałę.

Jerzy Sasorski
Rzecznik Prasowy Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Pokaż metkę
Autor: JERZY SASORSKI
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA