Cmentarz dla zwierząt: decyzja środowiskowa dla inwestycji Uniwersytetu Rolniczego w toku

W związku z artykułem „Cmentarz dla zwierząt w Olszanicy ma już pozytywną opinię sanepidu” autorstwa Małgorzaty Mrowiec i Bartosza Dybały („Dziennik Polski” z 30-31 maja 2018 r.) informuję:

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa prowadzi na wniosek Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa cmentarza dla małych zwierząt wraz z wjazdem na działkę, infrastrukturą techniczną, parkingami i budynkiem administracyjnym na działkach nr 120/1 i 120/2 obr. 51 Krowodrza przy ul. Powstania Styczniowego w Krakowie”.

Postępowanie to znajduje się na etapie uzgadniania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w toku którego wpłynęła opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z dnia 18 maja 2018 r., pozytywnie opiniująca pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych planowane przedsięwzięcie.

Do wnioskodawcy skierowane zostało wezwanie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.05.2018 r. do uzupełnienia Raportu w zakresie określenia oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów oraz przedstawienia stosownego uzasadnienia dotyczącego wybranego wariantu, a także do zajęcia stanowiska w przedmiocie uwag i wniosków złożonych w postępowaniu przez Stowarzyszenie „Nasza Olszanica”.

Podobne wezwanie zostało skierowane do wnioskodawcy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, który wezwał m.in. do uzupełnienia inwentaryzacji przyrodniczej oraz do przeprowadzenia analizy proponowanych wariantów pod kątem przyrodniczym i środowiskowym.

Po uzupełnieniu przez wnioskodawcę Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz po jego weryfikacji, uzupełniony Raport zostanie ponownie przesłany do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w celu zajęcia przez te organy stanowiska.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie uzależnione od uzyskania pozytywnych stanowisk Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

Ewa Olszowska-Dej
Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UMK

 

 

 

 

 

 

 

Tagi: prasa, polemika

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA