Wyjaśnienie do artykułu „In vitro w Krakowie wyrzucone na śmietnik”

W nawiązaniu do poniższych stwierdzeń zawartych w artykule pani Angeliki Pitoń, zamieszczonym w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej pt. „In vitro w Krakowie wyrzucone na śmietnik” cyt.: „(…) przepisy, na które powołała się Rada, nie są jasne, a ich interpretacja może być różna(…) główną rolę w głosowaniu odegrały czynniki polityczne.(…) Samorządy, w których program in vitro działa i służy mieszkańcom, wprowadzały go w inny, znacznie łatwiejszy sposób. W tym przypadku niepotrzebna jest opinia AOTMiT. Chybiony jest również argument, że coś co nie jest ujęte w programie miasta, z miejsca musi stać z nim w sprzeczności.(…)” – wyjaśniam:

  1. Nie ma podstaw prawnych do finansowania z budżetu Miasta procedur medycznie wspomaganej prokreacji, w tym procedur zapłodnienia pozaustrojowego („in vitro”) bez uprzedniego ustanowienia programu polityki zdrowotnej przez organ stanowiący Gminy (Radę Miasta Krakowa);
  2. Nie ma podstaw prawnych do ustanowienia programu polityki zdrowotnej (w tym programu medycznie wspomaganej prokreacji) bez uzyskania uprzednio pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;

Przytoczone w artykule wypowiedzi w oczywisty sposób wprowadzają w błąd odbiorców informacji.

 

Michał Marszałek

Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK

Tagi: prawo, polemika

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA