Sprostowanie do artykułu Piotra Tymczaka pt. „Tele-Fonika daje działkę w zamian za zgodę na nowe bloki” opublikowanego 13 czerwca 2018 r.

Nawiązując do artykułu Piotra Tymczaka pt. „Tele-Fonika daje działkę w zamian za zgodę na nowe bloki” opublikowanego 13 czerwca 2018 r. informuję, że działań podjętych przez miasto nie można traktować jako ratowanie sytuacji, gdyż jest ona znana i na bieżąco podejmowane są działania w zakresie zapewnienia usług edukacyjnych na wysokim poziomie.

Jeżeli droga dziecka do szkoły obwodowej przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Szkoła Podstawowa nr 124, do której uczęszczają uczniowie zamieszkali na osiedlu Złocień jest oddalona od tego osiedla o niecałe 3 km - dojazd samochodem, a na piechotę 1,8 km.

Mimo to, w celu zapewnienia jak najlepszej dostępności mieszkańcom do edukacji, władze miasta zdecydowały się zorganizować dowóz. Nie będą to, jak pisze autor, bezpłatne kursy miejskim autobusem (na marginesie przypominam, że mają to zagwarantowane w Krakowie wszyscy uczniowie szkół podstawowych), ale autobusy specjalnie dla uczniów z zapewnieniem opieki podczas przejazdu. Również z myślą o mieszkańcach os. Złocień planowana jest rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124, jako inwestycja, która może zostać zrealizowana w jak najkrótszym czasie.

Należy zaznaczyć, że powyższe działania nie wykluczają budowy szkoły na tym osiedlu w perspektywie długofalowej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Płaszów – Rybitwy” obejmującym m.in. os. Złocień w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (od 1MU do 23 MU)zostały wskazane przeznaczenia podstawowe obejmujące zabudowę mieszkaniową i usługi m.in. z zakresu oświaty. Problemem nie dotyczy zapewnienia w MPZP terenów pod budowę np. szkoły, ale brak odpowiedniej wielkości działek będących własnością Gminy Miejskiej Kraków. Uchwała dot. MPZP nie zmienia stanu własności nieruchomości, a jedynie sposób jego zagospodarowania. W związku z powyższym nie można pisać, że „Wielkim problemem jest brak gminnego terenu na szkołę. Urzędnicy nie potrafią wytłumaczyć jak do tego doszło”.

Katarzyna Król
Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Edukacji i Sportu

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA