Rekrutacja do liceów: wyjaśnienia do artykułu prasowego

Sprostowanie do artykułu Olgi Szpunar pt. „Kandydat błądzi jak we mgle”.

W związku z artykułem Olgi Szpunar pt. „Kandydat błądzi jak we mgle”, opublikowanym 11 lipca 2018 r. w krakowskim wydaniu „Gazety Wyborczej”, wyjaśniam:

1. Użyte w artykule sformułowanie o zakończeniu „drugiego etapu rekrutacji” do szkół ponadgimnazjalnych w dniu ogłoszenia list przyjętych do szkoły jest nieprecyzyjne. Postępowanie rekrutacyjne nie jest podzielone na etapy, o jakich pisze Pani Redaktor, a ponadto rekrutacja dotyczy nie tylko szkół ponadgimnazjalnych, tzn. liceów ogólnokształcących i techników, ale także szkół ponadpodstawowych, tj. branżowych szkół I stopnia.

2. Zgodnie z zarządzeniem nr 2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim – od 11 lipca br. w szkołach dysponujących nadal wolnymi miejscami rozpoczyna się postępowanie uzupełniające, które zakończone zostanie 22 sierpnia ogłoszeniem list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół. Informacja o szkołach dysponujących wolnymi miejscami dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych od 11 lipca w systemie informatycznym wspierającym przeprowadzenie zakończonego postępowania rekrutacyjnego: www.krakow.e-omikron.pl. Podanie ww. informacji dzień wcześniej spotkałoby się z zarzutem, że choć znane są szkoły dysponujące wolnymi miejscami, to nie można składać do nich wniosków o przyjęcie. Ponadto na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły w postępowaniu uzupełniającym kandydaci mają czas do 18 lipca br.

3. Obowiązek podania do publicznej wiadomości informacji o najniższej liczbie punktów uprawniającej do przyjęcia do poszczególnych grup rekrutacyjnych ciąży na szkolnych komisjach rekrutacyjnych, a nie na Urzędzie Miasta Krakowa. Informacja taka nie ma zresztą większego znaczenia dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły w postępowaniu uzupełniającym, ponieważ wśród kryteriów rekrutacyjnych nie ma kryterium punktowego, tzn. szkoła nie może ustalić tzw. progu punktowego (pojęcie takie nie występuje w przepisach prawa oświatowego), od spełnienia którego uzależnione jest  przyjęcie do szkoły.  

4. W porównaniu z ubiegłorocznym postępowaniem rekrutacyjnym licea ogólnokształcące dla młodzieży prowadzone przez Miasto Kraków zaoferowały w br. o ponad 200 miejsc więcej.  Po ogłoszeniu list przyjętych szkoły te dysponują nadal niemal 650 wolnymi miejscami. Wskazać należy także, że w branżowych szkołach I stopnia i technikach prowadzonych przez Miasto Kraków nadal dostępnych jest 2941 wolnych miejsc.

 

Podsumowując, jeżeli redaktor Olga Szpunar chciała już 10 lipca ustalić liczbę wolnych miejsc w krakowskich samorządowych liceach ogólnokształcących, mogła wykazać się dociekliwością właściwą dla wykonywanego zawodu i pozyskać dane bezpośrednio w szkolnych komisjach rekrutacyjnych, nie czekając na ich udostępnienie przez Urząd Miasta Krakowa, który mógł to zrobić 11 lipca br.

 

Maciej Grzyb

Dyrektor Biura Prasowego

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA