Sprostowanie do materiału Radia Kraków na temat budowy na os. Teatralnym

W związku z materiałem Radia Kraków wyemitowanym 31.07.2018 r. oraz treścią artykułu opublikowanego na stronie internetowej Radia Kraków z 31.07.2018 r. na temat prac budowlanych na os. Teatralnym 19, w których przedstawiono nieprawdziwe treści, Miejski Konserwator Zabytków informuje, że nie wydał zgody na usunięcie z terenu objętego inwestycją 35 drzew, jak podaje Radio Kraków. Wydane decyzje obejmowały wycinkę 11 drzew: 7 drzew (świerków, jarzębów, lipy), które obumarły, 1 brzozy o zdeformowanej koronie, bez szans na prawidłowy rozwój oraz 3 brzóz brodawkowatych w związku z inwestycją.

Drzewa w złym stanie, na których usuniecie wydano zgodę, były całkowicie suche i obumarłe, co obrazują zdjęcia wykonane podczas oględzin 22.05.2018 r. Przed wydaniem decyzji pracownik Biura MKZ dokonał oględzin drzew objętych wnioskiem, co jest zasadą w prowadzonych postępowaniach dotyczących wycinki. Zakres wycinek był konsultowany z ekspertami wchodzącymi w skład Zespołu Zadaniowego ds. Ochrony Zieleni, zamiar wycięcia opisanych drzew został przez Zespół zaakceptowany.

W wydanych decyzjach zobowiązano wnioskodawcę do wykonania nasadzeń zastępczych w formie 6 drzew – 2 jarzębów i 4 lip, co wynika ze stosowanych w UMK standardów. Termin realizacji nasadzeń wyznaczono do końca 2019 r. Decyzje zezwalające na usunięcie opisanych drzew zostały wydane 08.06.2018 r., tj. przed wygaszeniem pozwolenia na budowę.

Informację o wydanym Zezwoleniu umieszczono w serwisie Ekoportal, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie udostępniania informacji o środowisku.

31.07.2018 r. pracownicy Biura MKZ podczas oględzin ustalili, że drzewa objęte decyzjami na wycinkę zostały usunięte, nie stwierdzono ingerencji w pozostałe drzewa rosnące na terenie inwestycji.

Miejski Konserwator Zabytków
Jerzy Zbiegień

polemika

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA