Przepisy prawne dotyczące przetargów na sprzedaż kamienic

Jak wynika z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustalony termin zawarcia umowy może być przedłużony, jeżeli wystąpią uzasadnione powody. Należy zauważyć, że przepis nie zawiera w tym zakresie ograniczeń, na podstawie których może to nastąpić.

Przepisy prawne dotyczące przetargów na sprzedaż kamienic
Fot. Bogusław Świerzowski

Nawiązując do artykułu „Gminne krakowskie kamienice z łapówką i pomocą urzędnika”, który ukazał się na łamach „Dziennika Polskiego” należy wyjaśnić, że mogą wystąpić różne okoliczności uniemożliwiające przystąpienie do umowy w wyznaczonym terminie. Ustawodawca dopuścił więc możliwość przedłużenia terminu. W sytuacji, kiedy osoba zwróci się o ustalenie innego terminu zawarcia umowy i przedstawi na tę okoliczność stosowne argumenty, termin ten może być przedłużony. Takie sytuacje mają miejsce w praktyce urzędu.

I tak się stało w przypadku osoby, która wygrała przetargi na sprzedaż kamienic przy ul. Szerokiej 34, ul. Józefa 15 i osiedlu Młodości 10. Osoba ta wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie terminu zawarcia umowy. Przedstawiła w nim istotne przeszkody dotyczące przystąpienia do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie oraz przedłożyła zaświadczenie lekarskie. Kierując się zasadami zawartymi w przepisach KPA oraz zasadą współżycia społecznego uznano, że jest to okoliczność usprawiedliwiona i uzasadnia ona przedłużenie terminu zawarcia umowy.

Podkreślić należy, że w konsekwencji nie doszło do zawarcia umowy, ponieważ osoba, która wygrała przetarg, nie przystąpiła do zawarcia tejże umowy. W związku z powyższym wpłacone przez nią wadia, w łącznej kwocie 261 000,00 zł, jako niepodlegające zwrotowi, zasiliły dochody Miasta.

 

Marta Witkowicz

Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta

Tagi: polemika, media

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA